Minilex - Lakipuhelin

Rajat ylittävän osuuskunnan sulautumisen täytäntöönpano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rajat ylittävän osuuskunnan sulautumisen täytäntöönpanoon sovellettavat säännökset määräytyvät sulautumisen suunnan mukaan. Sulautumisen suunnalla tarkoitetaan kysymystä siitä, onko kotimainen osuuskunta sulautuvan vai vastaanottavan yhtiön asemassa.

Jos suomalainen osuuskunta on vastaanottava osuuskunta rajat ylittävässä sulautumisessa, sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien on ilmoitettava sulautuminen rekisteröitäväksi puhtaasti kansallisesta sulautumisesta tehtävää ilmoitusta vastaavalla tavalla kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sulautumiseen osallistuvat suomalaiset osuuskunnat ovat tehneet sulautumista koskevan päätöksen ja muille sulautumiseen osallistuville osuuskunnille on annettu asianmukainen ulkomaisen rekisteriviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että rekisteröinnin edellyttämät toimet ja muodollisuudet on täytetty. Tarkemmat säännökset asiasta sisältyvät osuuskuntalakiin.

Jos suomalainen osuuskunta sulautuu vastaanottavaan ulkomaiseen osuuskuntaan, sulautumiseen osallistuvien suomalaisten osuuskuntien on haettava rekisteriviranomaiselta lupa sulautumisen täytäntöönpanoon kuuden kuukauden kuluessa sulautumista koskevasta päätöksestä tai sulautuminen raukeaa. Rekisteriviranomaiselta saatavan luvan edellytyksistä ja hakemisesta säädetään tarkemmin osuuskuntalaissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa