Minilex - Lakipuhelin

Rajat ylittävä osuuskunnan sulautuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaksi tai useampi osuuskuntaa voi sulautua keskenään yhdeksi osuuskunnaksi. Silloin, kun sulautumiseen osallistuu sekä suomalainen että ulkomainen osuuskunta, puhutaan rajat ylittävästä sulautumisesta. Suomalaiseen osuuskuntaan voi sulautua myös sen kokonaan omistama ulkomainen osakeyhtiö. Kuten tavallisessa sulautumisessa, myös rajat ylittävässä sulautumisessa osuuskuntien on laadittava ensin sulautumissuunnitelma. Laissa on määritelty rajat ylittävää sulautumista koskevan sulautumissuunnitelman sisällölle tavallista sulautumissuunnitelmaa koskevien vaatimusten lisäksi useita lisävaatimuksia. Rajat ylittävää sulautumista koskevassa suunnitelmassa on esimerkiksi oltava myös tieto niistä rekistereistä, joihin sulautumiseen osallistuvat ulkomaiset osuuskunnat on rekisteröity, näiden rekisterien yhteystiedot, selvitys rajat ylittävän sulautumisen todennäköisistä työllisyysvaikutuksista sekä osuuskuntien kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä koskevia tietoja.

Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten on lisäksi laadittava selvitykset sulautumisen todennäköisistä vaikutuksista niiden jäsenille, velkojille ja työntekijöille siltä osin, kuin tämä ei ilmene itse sulautumissuunnitelmasta. Myös rajat ylittävää sulautumista koskevasta suunnitelmasta on laadittava riippumattoman asiantuntijan lausunto. Kotimaisen osuuskunnan osalta sulautuminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla tavalla kuin osuuskunnan sulautumisen yhteydessä tavallisesti toimitaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa