Minilex - Lakipuhelin

Rahankeräysrikos rikkoo lupaa tai on luvatonta toimintaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka tahallaan toimeenpanee rahankeräyksen ilman rahankeräyslupaa, syyllistyy rahankeräysrikokseen. Rahankeräyslupaa ei kuitenkaan tarvita päiväkodin ryhmän, koululuokan tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän suorittamaan rahankeräykseen, jos rahankeräyksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö. Rahaa saadaan kerätä päiväkodin ryhmän, koululuokan, opinto- tai harrasteryhmän, päiväkodin, koulun tai muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa, jos kerätyt varat käytetään opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen. Rahankeräyslupaa ei tarvita myöskään yleisen kokouksen järjestäjän kokoukseen osallistuvien keskuudessa suorittamaan rahankeräykseen silloin, kun yleinen kokous järjestetään sisätiloissa. Jos joku kerää rahaa näiden säännösten vastaisesti, kyseinen henkilö syyllistyy rahankeräysrikokseen.

Kiellettyä on järjestää rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto, toimeenpanna rahankeräys ketjukirjeen avulla tai siihen verrattavalla tavalla, järjestää rahankeräys pyramidipelin muodossa tai järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään. Yhdistyksen jäsenhankinta ja kaikenlainen kaupankäynti on siis pidettävä erillään rahankeräyksestä. Tällöin se, joka toimeenpanee rahankeräyksen vastoin näitä kieltoja, syyllistyy rahankeräysrikokseen. Kyseiseen rikokseen syyllistyy lisäksi henkilö, joka toimeenpannessaan rahankeräyksen antaa keräyksen kohderyhmälle merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, tai antaa rahankeräyslupaviranomaiselle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan vaikuttamaan rahankeräysluvan saantiin tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan tai luvan saatuaan jättää ilmoittamatta lupaviranomaiselle olosuhteiden muutoksesta, josta luvan myöntämisen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan.

Jos rahankeräyksellä saatuja varoja käytetään olennaisesti vastoin rahankeräysluvassa tai varojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa asetettuja ehtoja tai annettuja määräyksiä, tai laiminlyödään rahankeräyksen tilitys- tai ilmoitusvelvollisuuden tai joku toimii rahankeräyksen käytännön toimeenpanijana ilman lupaa, syyllistytään rahankeräysrikokseen.

Rangaistuksena rahankeräysrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa