Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan sulautumisen täytäntöönpano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien tulee tehdä rekisteriviranomaiselle ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa sulautumista koskevasta päätöksestä. Muussa tapauksessa sulautuminen raukeaa.

Sulautumisen täytäntöönpanoa koskevaan rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä kunkin sulautumiseen osallistuvan osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että sulautumisessa on noudatettu lain säännöksiä sekä tilintarkastajan todistus siitä, että vastaanottava osuuskunta saa täyden vastikkeen sen sijoitusosuuspääomaan merkitystä määrästä Rekisteri-ilmoitukseen tulee lisäksi liittää tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmaan sisältyvästä vastaanottavalla osuuskunnalle siirtyvien sulautuvan yhtiön varoihin, velkoihin ja pääomaan liittyvästä selvityksestä. Laissa edellytetään lisäksi, että rekisteri-ilmoitukseen liitetään osuuskunnan hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus laissa tarkoitettujen ilmoitusten lähettämisestä sekä sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien sulautumista koskevat päätökset.

Tytäryhteisösulautumisessa ilmoituksen tekemisestä vastaa emo-osuuskunta. Edellä esitetystä poiketen ilmoitukseen tarvitsee liittää vain emo-osuuskunnan hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan vakuutus siitä, että sulautumisessa on noudatettu lain säännöksiä, sekä todistus laissa tarkoitettujen ilmoitusten lähettämisestä sekä sulautumista koskevat päätökset.

Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä sulautuminen mikäli velkoja ei ole vastustanut sulautumista, taikka mikäli velkoja on tuomioistuimen tuomion mukaan saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan. Mikäli velkoja on vastustanut sulautumista, on rekisteriviranomaisen ilmoitettava tästä osuuskunnalle viipymättä määräpäivän jälkeen. Velkojan vastustaessa sulautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä. Rekisteriviranomaisen on lykättävä asian käsittelyä, mikäli osuuskunta osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan, taikka mikäli osuuskunta ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä. Tuomioistuimen on käsiteltävä asia viivytyksettä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa