Minilex - Lakipuhelin

Omankädenoikeus ei ole sallittua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sellaisten oikeuksien toteuttaminen, joilla puututaan toisten oikeusjärjestyksessä suojattuihin etuihin, on nykyaikaisessa yhteiskunnassa säännönmukaisesti valtion sitä varten asettamien tuomioistuinten ja muiden viranomaisten tehtävänä. Voimakeinojen käyttöoikeus kuuluukin lähtökohtaisesti viranomaisille. Esimerkiksi hätävarjelu sallii kuitenkin yksityishenkilöille joitain keinoja puolustaa itseään. Sen sijaan henkilö, joka ryhtyy oikeudettomasti sellaiseen itsensä, omaisuutensa tai oikeuksiensa puolustamiseen, johon tarvittaisiin viranomaisen apua, syyllistyy omankädenoikeuteen. Rangaistavaa on siis se, että joku oikeutensa puolustamiseksi tai toteuttamiseksi omin valloin ryhtyy toimeen, jota hän ei saa tehdä ilman viranomaisen myötävaikutusta. Omankädenoikeuteen voidaan toisin sanoen syyllistyä silloin, kun tekijällä on kohteeseen kohdistuva oikeudellinen vaade, jonka toteuttamiseen hän lain mukaan tarvitsee tuomioistuimen tai muun viranomaisen myötävaikutuksen.

Omin valloin oikeuden toteuttaminen tai puolustaminen ei ole tapahtunut silloin, kun toimenpiteeseen ryhdyttäessä on lain mukaan turvauduttu asianomaiseen viranomaiseen. Omin valloin se ei ole tapahtunut säännönmukaisesti myöskään silloin, kun toimenpiteen kohteeksi joutuva antaa siihen suostumuksensa. Omankädenoikeutta ei siis ole esimerkiksi se, että velkoja velalliselta saamansa valtuutuksen tai suostumuksen mukaan myy velallisen omaisuutta ja kauppahinnasta perii saatavansa korkoineen.

Omankädenoikeuteen voidaan syyllistyä edellä sanotun perusteella esimerkiksi seuraavanlaisilla tavoilla; velkoja ottaa ilman velallisen suostumusta hänen hallustaan rahaa velan suoritukseksi tai myy ilman velallisen suostumusta hänen omaisuuttaan ja pidättää kauppahinnasta saatavansa. Samoin omankädenoikeutta on esimerkiksi se, että maanomistaja sulkee omalla maallaan olevan tien, johon ulkopuolisilla on käyttöoikeus, vuokranantaja estää vuokralaisen sähkön- tai vedensaannin saadakseen tämän muuttamaan pois asunnosta ilman asianmukaista tuomioistuimen päätöstä sekä se, että vuokranantaja rajoittaa vuokralaisen käyttöoikeutta ottamalla omavaltaisesti käyttöönsä osan vuokralaisen käytössä olevista huonetiloista.

Jos omankädenoikeutta toteutettaessa käytettäisiin myös muita epäasiallisia ja lainvastaisia keinoja, voisi tekijä tulla tuomituksi myös näiden muiden keinojen osalta. Omankädenoikeus voi toteutua samalla myös esimerkiksi laittoman uhkauksen tai pakottamisen kanssa. Väkivalta tai uhkaaminen merkitsee sellaista vääryysulottuvuutta, jota ei ole otettu huomioon omankädenoikeutta koskevassa säännöksessä. Sen sijaan jos omankädenoikeuden tunnusmerkit täyttävä teko toteuttaa samalla esimerkiksi hallinnan loukkauksen tunnusmerkit, sovelletaan pelkästään omankädenoikeutta koskevaa säännöstä, joka on rangaistusasteikoltaan ankarampi.

Rangaistuksena omankädenoikeudesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa