Minilex - Lakipuhelin

Omankädenoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudetonta toimimista ilman viranomaisten myötävaikutusta

Omankädenoikeudella tarkoitetaan sellaiseen toimeen ryhtymistä omatoimisesti, jonka laillinen toteuttaminen edellyttäisi viranomaisten myötävaikutusta. Tyyppiesimerkkejä tästä ovat velan periminen ilman velallisen suostumusta turvautumatta ulosottoviranomaisiin. Merkitystä ei ole sillä, vaikka velkasuhde itsessään olisikin riidaton. Toisena esimerkkinä kielletystä omankädenoikeuden käytöstä voidaan mainita vuokranantajan suorittama häätö ilman, että vuokralaiselle annetaan mahdollisuus turvautua huoneenvuokralainsäädännön tarjoamiin oikeussuojakeinoihin.

Laillisen menettelyn syrjäyttämistä

Omankädenoikeudesta rangaistaan, jos joku tahallaan oikeuksiensa puolustamiseksi tai toteuttamiseksi syrjäyttää laillisen menettelyn, joka edellyttäisi viranomaisen myötävaikutusta. Vastapuolen oikeussuojan tarve edellyttää monissa tilanteissa sitä, että oikeuksien toteuttaminen tapahtuu viranomaisten myötävaikutuksella. Esimerkiksi varallisuus voi olla tällainen oikeus: velallisen oikeussuoja edellyttää, ettei velkoja voi omatoimisesti ja mielivaltaisesti periä erääntyneitä saataviaan ilman velallisen myötävaikutusta, vaan saatavan perimiseksi on käännyttävä tuomioistuimen ja ulosottoviranomaisten puoleen.

Poikkeuksia

Eräissä tapauksissa yksityishenkilölle on lainsäädännössä tunnustettu mahdollisuus toteuttaa oikeutensa viranomaiseen turvautumatta syyllistymättä rangaistavaan omankädenoikeuteen. Hätävarjeluoikeuden turvin jokainen saa puolustautua oikeudetonta hyökkäystä vastaan tarpeellisin ja puolustettavin keinoin. Lisäksi oikeudellisesti suojattua etua saa suojella pakkotilateolla tarpeellisin ja puolustettavin keinoin. Myös yleinen kiinniotto-oikeus säädetyissä tilanteissa ja itseapu rikoksen kautta menetetyn tai muutoin kadotetun irtaimen omaisuuden takaisin hankkimiseksi on sallittua omatoimisesti syyllistymättä rangaistavaan omankädenoikeuteen.

Toissijaisuus

Omankädenoikeus on säädetty toissijaisesti sovellettavaksi. Omankädenoikeudesta rangaistaan vain, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli henkilö syyllistyy toimenpiteellään rangaistavan omankädenoikeuden ohella johonkin muuhunkin rikokseen, josta on säädetty ankarampi rangaistus, ei henkilöä tuomita erikseen omankädenoikeudesta, vaan ainoastaan tästä ankarammin rangaistavasta teosta.

Kuitenkin, jos omankädenoikeus on toteutettu väkivallalla tai uhkauksella, tulisi rangaista sekä pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta tai pakottamisesta että omankädenoikeudesta.

Rangaistusseuraamus

Omankädenoikeudesta on säädetty rangaistuslajeiksi sakko ja vankeusrangaistus. Minimirangaistus on sakko, ja enimmäisrangaistus kuusi kuukautta vankeutta. Vankeusrangaistus voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana.

Vinkit

  • Oikeusturvasyyt voivat edellyttää viranomaisten myötävaikutusta, jotta yksityishenkilö pääsisi oikeuksiinsa
  • Hätävarjelu, pakkotila, yleinen kiinniotto-oikeus ja sallittu itseapu mahdollistavat oikeuksien toteuttamisen säädetyissä tilanteissa ilman viranomaisavun myötävaikutusta

Varoitukset

  • Jos velallinen on maksuhaluton, ei velkoja voi periä saataviaan ilman viranomaisten myötävaikutusta
  • Vapausrangaistukset merkitään rikosrekisteriin, ja merkinnällä voi olla huomattavatkin vaikutukset henkilön asemaan

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa