Minilex - Lakipuhelin

Nuori henkilö vahingonkorvausvelvollisena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos vahinkoa aiheuttanut henkilö oli alle 18-vuotias vahingon tapahtuessa, hänelle ei yleensä tuomita täyttä korvausvastuuta. Alaikäinen on velvollinen suorittamaan tavanomaisesta vahingonkorvauksesta vain sen määrän, joka katsotaan kohtuulliseksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan vahingon aiheuttajan ikä ja kehitystaso, teon laatu sekä vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsijän varallisuusolot ja muut olosuhteet, joilla on merkitystä.

Nuoren henkilön korvausvastuun kohtuullistamista koskevassa säännöksessä ei edellytetä että korvausvastuu olisi nuorelle suorastaan kohtuuton ennen kuin sovitteluun voidaan ryhtyä. Sovittelun soveltamiskynnys on yleensä matala, koska nuoret eivät välttämättä vielä täysin ymmärrä toimintansa vakavuutta ja seurauksia.

Nuorella henkilöllä ei yleensä ole kovin paljon omaa varallisuutta isojen korvausmäärien maksamiseen, joten sovittelu voidaan perustella toki myös taloudellisella kuormittavuudella. Korvausvastuu ei saisi muodostua niin suureksi että se romahduttaa vahingon aiheuttaneen henkilön taloudellisen aseman. Tätä periaatetta noudatetaan vahingon aiheuttajan iästä riippumatta.

Vaikka nuoren vahingon aiheuttajan korvausvastuuta tavanomaisesti kohtuullistetaan, poikkeuksellisesti myös nuorelle voidaan tuomita täysi korvausvastuu. Jos esimerkiksi vahinkoa aiheuttanut toiminta oli tahallista ja suunnitelmallista tai muutoin erityisen moitittavaa, nuoresta iästä huolimatta voidaan täysikin korvausvastuu langettaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa