Minilex - Lakipuhelin

Miten kiinteistönvälityssopimus tehdään?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistönvälitys on yksi toimeksiantosopimuksen laji.

Toisin kuin toimeksiantosopimukset yleensä, kiinteistönvälityssopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Jotta sähköinen sopimus olisi pätevä, on se tehtävä siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuntta ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Välitysliike ei saa pääsääntöisesti edes vedota sopimusehtoon, jota ei ole tehty juuri tällä tavalla. Kauppahinnan ja muista kaupan ehtojen muutoksista voidaan kuitenkin kiinteistönvälityssopimuksen voimassa ollessa sopia muullakin tavoin eli esimerkiksi suullisesti. Sen sijaan ostajalla on aina oikeus vedota myös suulliseen ehtoon.

Kiinteistönvälityssopimukselle ei ole vahvistettu mitään vakiokaavaa. Kiinteistönvälityssopimuksessa on joka tapauksessa mainittava tietyistä laissa säädetyistä asioista, mikä osaltaan ohjaa sopimuksen sisältöä. Kiinteistönvälityssopimuksen sisältönä on yleensä kiinteistönvälittäjän yksinoikeus välitystehtävään. Tältä osin sopimuksen sisältö on kuitenkin neuvoteltavissa. Mahdollista on tehdä esimerkiksi nimitoimeksianto, jolloin kiinteistönvälittäjällä on oikeus välittää kohdetta vain sopimuksessa mainitulle henkilölle.

Kiinteistönvälitys on siinä mielessä erityinen toimeksiantosopimuksen laji, että sitä koskee varsin tarkka ja yksityiskohtainen lainsäädäntö. Näin ollen toimeksiantoja yleisesti koskevat periaatteet eivät usein tule sovellettaviksi. Osapuolilla on silti tietyissä rajoissa mahdollisuus neuvotella tarkoitukseensa sopiva sopimus. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »