Minilex - Lakipuhelin

Miten kiinteistönvälityssopimus tehdään?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälityssopimus on yksi toimeksiantosopimuksen laji. Tällöin kyseessä on välitysliikkeen ja sen toimeksiantajan välinen sopimus, jolla välitysliikkeen tehtäväksi annetaan ostajan löytäminen kiinteistölle. Sopimus velvoittaa välitysliikkeen toimimaan sopimuksen tarkoituksen mukaisesti. Toimeksiantajan velvollisuuksiin kuuluu tietojen antaminen välitysliikkeelle sekä välityspalkkion maksaminen.

Kiinteistönvälityssopimus, kuten toimeksiantosopimukset yleensä, on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Jotta sähköinen sopimus olisi pätevä, on se tehtävä siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuntta ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Välitysliike ei saa pääsääntöisesti edes vedota sopimusehtoon, jota ei ole tehty juuri tällä tavalla. Kauppahinnan ja muista kaupan ehtojen muutoksista voidaan kuitenkin kiinteistönvälityssopimuksen voimassa ollessa sopia muullakin tavoinm, esimerkiksi suullisesti. Sopimuksessa on aina mainittava ainakin toimeksiantajan nimi ja osoite, välitysliikeen toiminimi, osoite ja asiaa hoitava henkilö, toimeksiannon sisältö ja siitä maksettava korvaus sekä toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika. Sopimus saa olla voimassa enintään 4 kuukautta kerrallaan, mutta sen jatkamisesta voidaan sopia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa