Minilex - Lakipuhelin

Mitä velvollisuuksia kiinteistönvälittäjällä on?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kaupassa usein käytetään kiinteistönvälittäjää, jonka tehtävänä on saattaa kaupan osapuolet yhteen ja saada aikaan kauppasopimus myyjän sekä ostajan välillä. Kiinteistönvälittäjälle on asetettu tiettyjä velvollisuuksia, kuten tiedonanto-, selonotto- sekä huolellisuusvelvollisuus.

Kiinteistönvälittäjän on ensinnäkin toimittava ammattitaitoisesti, huolellisesti sekä hyvää välitystapaa noudattaen sekä huomioiden hänen toimeksiantajansa kuin toimeksiantajan vastapuolen edut. Hänen suorituksensa tulee vastata sitä, mitä markkinoinnissa annetuissa tiedoissa on annettu.

Kiinteistönvälittäjän on annettava toimeksiantajalle sekä toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden hän tietää tai pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta taikka vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen. Kiinteistönvälittäjällä on siis tiedonantovelvollisuus sekä oman toimeksiantajan puoleen sekä toimeksiantajan vastapuolelle. Esimerkiksi realistinen hinta-arvio on eräs olennaisimmista tiedoista, josta kiinteistönvälittäjällä on tiedonantovelvollisuus.

Mikäli kiinteistönvälittäjä epäilee, että hänen saamansa tiedot ovat virheellisiä taikka puutteellisia, on hänen varmistuttava tiedon oikeellisuudesta sekä oikaistava tämä mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Jos tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei ole ollut mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa, on kiinteistönvälittäjän ilmoitettava siitä toimeksiantajan vastapuolelle. Välityslaissa on erikseen määriteltynä, mitkä asiakirjat ja selvitykset kiinteistönvälittäjän tulee ennen kaupan päättämistä esittää. Näihin lukeutuu muun muassa lainhuutotodistus sekä ote kiinteistörekisteristä. Olennaisesti myös kaupan kohteeseen tutustuminen on kiinteistönvälittäjän tehtävänä. Tietoja kiinteistönvälittäjän on mahdollista saada isännöitsijältä, itse toimeksiantajalta ja julkisista rekistereistä, esimerkiksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä.

Kiinteistönvälittäjällä on velvollisuuksien lisäksi myös oikeuksia, kuten oikeus välityspalkkioon. Tämän lisäksi edellä kerrottujen velvollisuuksien laiminlyönneistä voi seurata kiinteistönvälittäjälle korvausvastuu. Aiheeseen kannattaa tutustua lisää lukemalla muita Minilexin artikkeleita aiheesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa