Minilex - Lakipuhelin

Mikä on ajoneuvon verotusarvo?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvon verotusarvo on sen yleinen verollinen vähittäismyyntiarvo.

Ajoneuvon yleisellä vähittäismyyntiarvolla tarkoitetaan hintaa joka yhdestä samanlaisesta ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa kun se myytäisiin verollisena kuluttajalle Suomen markkinoilla hetkellä jona ajoneuvo ilmoitetaan tai se olisi pitänyt ilmoittaa verotettavaksi. Jos yleisiin myyntihintoihin perustuvaa arvoa ei ole käytettävissä, määritetään yleinen vähittäismyyntiarvo siitä hinnasta, jolla samanlaisia ajoneuvoja yleisesti ilmoitetaan myytäväksi vähennettynä tavanomaisia alennuksia vastaavalla erällä.

Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon kuuluu kaikki minkä ajoneuvon ostaja välittömästi tai välillisesti luovuttaa vastikkeeksi ajoneuvosta myyjälle tai kolmannelle osapuolelle. Vähittäismyyntiarvoon luettavan erän nimityksellä, maksun ajankohdalla tai muulla vastaavalla seikalla ei ole vaikutusta siihen, onko erä sisällytettävä vähittäismyyntiarvoon. Tavanomaisia rahoituskuluja tai ajoneuvon asiakkaalle toimittamisesta aiheutuvia tavanomaisia enintään 600 euron suuruisia kustannuksia ei lueta ajoneuvon arvoon.

Silloin kun käytetyn ajoneuvon verotusarvoa ei voida vähäisten markkinatietojen vuoksi määrittää edellä tarkoitetulla tavalla, voidaan vähittäismyyntiarvo määrittää vastaavan uuden ajoneuvon yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella. Tämä tapahtuu siten, että ajoneuvon arvoa alennetaan sen iän perusteella yhdellä prosentilla jokaista kuukautta kohden, laskettaen jokaisen edellisen kuukauden loppuun lasketusta jäännösarvosta. Mallikohtaisesti voidaan käyttää poikkeavaa arvonalenemisen laskennallista määrää, jos markkinatietoja koskevan tilastollisen aineiston perusteella on perusteita poiketa oletuksena olevasta arvon alenemasta. Lisäksi edellytetään, että käytettävissä olevan tiedon perusteella ei voida asianmukaisesti määrittää verotettavaa ajoneuvoa vastaavan ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa.

Yleinen vähittäismyyntiarvo Suomessa voidaan tarvittaessa määrittää Suomen
ajoneuvomarkkinoista saadun tiedon lisäksi myös muiden maiden ajoneuvomarkkinoista saatujen tietojen perusteella. Ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa ei voida määrittää pelkästään verotettavana olevasta ajoneuvosta maksetun hankintahinnan taikka siitä saadun myyntihinnan tai lunastuskorvauksen perusteella.

Ajoneuvoja voidaan pitää samanlaisina, jos ne ovat samanlaiset merkiltään, malliltaan ja varusteiltaan. Jos vertailtavana on eri maissa tyypitettyjä ajoneuvoja, tulee asiakirjoissa olevien tietojen lisäksi ajoneuvojen olla teknisesti samanlaisia. Vähäiset eroavaisuudet eivät estä pitämästä ajoneuvoja samanlaisina, kunhan niillä ei ole merkitystä ajoneuvon arvon tai kuluttajien ajoneuvoon kohdistuvien tarpeiden kannalta.

Vastaavana uutena ajoneuvona pidetään ajoneuvoa, joka on käyttövoimaltaan, merkiltään, korityypiltään ja malliltaan sama kuin verotettava ajoneuvo. Lisäksi ajoneuvojen teknisten ominaisuuksien, kuten moottorin, vaihteiston, voimansiirtotavan ja varustuksen on vastattava toisiaan. Vähäiset eroavaisuudet eivät estä pitämästä ajoneuvoja vastaavina. Mikäli vastaavaa uutta ajoneuvoa ei voida osoittaa, valitaan lähinnä vastaava uusi ajoneuvo, jonka ominaisuuksissa sallitaan verotettavan ajoneuvon iästä ja tekniikan kehityksestä johtuvat erot muun muassa ajoneuvon mallinimessä ja teknisissä ominaisuuksissa.

Ajoneuvon ikä luetaan kuukausina ensisijaisesti ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröinnistä. Mikäli tämä ajankohta ei ole tiedossa, lasketaan ajoneuvon ikä valmistuskuukauden päättymisestä. Mikäli myöskään tämä ajankohta ei ole tiedossa, määritetään ajoneuvon ikä sen vuoden päättymisestä, jona ajoneuvo on todennäköisesti ensimmäisen kerran rekisteröity, otettu käyttöön taikka valmistettu. Ajoneuvon ikä lasketaan siihen hetkeen saakka, jolloin veroilmoitus on annettu tai olisi pitänyt antaa.

Jos verotusarvoon vaikuttavaan toimenpiteeseen on ryhdytty selvästi siksi, että maksettavan veron määrä vähenisi, voidaan arvion mukaan vahvistaa mistä määrästä vero on maksettava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa