Minilex - Lakipuhelin

Mihin tilanteisiin välityslainsäädäntö soveltuu?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitykseen liittyvää lainsäädäntöä sovelletaan tilanteissa, joissa on kyse välitysliikkeen kanssa tehtävästä myyntitoimeksiannosta ja vuokra- tai muun käyttöoikeuden luovuttamista koskevasta toimeksiannosta silloin, kun välitettävänä on kiinteistö tai sen osa, rakennus tai huoneisto, joka ei kuulu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan.

Lainsäädäntöä sovelletaan myös, mikäli kyse on välitysliikkeen ja toimeksiantajan vastapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista tilanteessa, jossa toimeksiantajan vastapuoli hankkii välitettävän kohteen omistus-, vuokra-, tai muun käyttöoikeuden muuta tarkoitusta kuin elinkeinotoimintaansa varten. Säännökset koskevat vastaavasti soveltuvin osin myös osto- ja vaihtotoimeksiantoa sekä vuokra- tai muun käyttöoikeuden hankkimista koskevaa toimeksiantoa.

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitykseen liittyvä lainsäädäntö ei kuitenkaan sovellu satunnaiseen välitykseen, jos sitä ei markkinoida, majoitusliikkeiden majoitustilojen välitykseen eikä loma-asunnon käyttöoikeuden välitykseen, jos käyttöoikeussopimus tehdään enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa