Minilex - Lakipuhelin

Mellakkaan syyllinen ei noudata hajaantumiskäskyä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mellakkaan voi syyllistyä sellaisessa tilanteessa, jossa väkijoukko selvästi aikoo käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaa omaisuuteen kohdistuvaa huomattavaa vahinkoa. Mellakka voi toteutua vain silloin, kun viranomaisia on läsnä valvomassa väkijoukon toimintaa. Mellakkaan nimittäin syyllistyy se, joka osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan eikä noudata toimivaltaisen viranomaisen laillisessa järjestyksessä antamaa hajaantumiskäskyä. Osallistumista väkijoukon toimintaan voi olla esimerkiksi kehottaminen ryhtymään väkivaltaisuuksiin tai vahingoittamaan omaisuutta. Osallistuminen edellyttää, että asianomainen puheillaan, teoillaan, eleillään tai muuten käyttäytymisellään osoittaa kuuluvansa sanottuun väkijoukkoon. Sen sijaan pelkkä läsnäolo tapahtumapaikalla ei ole rangaistavaa edes silloin, kun tällainen passiivinen henkilö ei ole noudattanut viranomaisen antamaa poistumiskäskyä. Käskyn noudattamatta jättäminen voi tosin olla rangaistavaa poliisilain rikkomisena. Se, joka noudattaa poliisiviranomaisen antamaa hajaantumiskäskyä, ei syyllisty mellakkaan. Hajaantumiskäskyn noudattaminen ei luonnollisestikaan poista vastuuta muista mahdollisesti tehdyistä rikoksista.

Rangaistavuuden edellytyksenä on vähintään aktiivinen osallistuminen teoilla väkijoukon toimintaan. Toiseksi, väkijoukossa väkivaltaisuuksiin ja muihin rikoksiin yllyttäviä ja väkijoukkoa johtavia henkilöitä on tarpeen rangaista muita väkivaltaisuuksiin ja rikoksiin osallistuvia ankarammin.

Väkijoukolla tarkoitetaan samassa paikassa olevien ihmisten joukkoa, johon kuuluvia henkilöitä ei voida helposti yksilöidä. Kuinka monta ihmistä tarvitaan väkijoukon muodostamiseksi, riippuu olosuhteista ja paikan suuruudesta. Kadulla tai pienellä aukiolla, esimerkiksi jonkin rakennuksen edessä, vähemmän kuin sata ihmistä on jo selvästi väkijoukko, mutta ei sama määrä ihmisiä suuren kaupungin keskustan laajalla toriaukiolla. Väkijoukko eroaa myös kaupungin kadulla vilkkaana liikeaikana olevasta väenpaljoudesta siinä, että väkijoukkoa yhdistää jokin asia. Väkijoukkoon kuuluvat ihmiset tuntevat kuuluvansa tällaiseen joukkoon.

Mellakkaa koskevan säännöksen soveltaminen edellyttää edellä sanotun mukaisesti tilannetta, jossa väkijoukko selvästi aikoo tehdä jotakin lainkohdassa mainittua. Jos joku syyllistyy esimerkiksi omaisuus- tai väkivaltarikokseen käyttäen hyväkseen rauhallisesti käyttäytyvän ihmisjoukon antamaa suojaa, kysymys ei ole mellakasta, vaan niistä rikoksista, joiden tunnusmerkit yksilön toiminta sellaisenaan toteuttaa.

Rangaistuksena mellakasta voidaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa