Minilex - Lakipuhelin

Kunnan jäsenen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kunnanvaltuuston tulee huolehtia siitä, että kunnan asukkailla on mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan asukas voi tehdä aloitteita kunnalle sen toimintaan liittyvissä asioissa. Kunnan tulee ilmoittaa aloitteen tekijälle niistä toimenpiteistä, joihin on aloitteen johdosta ryhdytty. Mikäli on kyse valtuuston toimialaan kuuluvasta asiasta ja vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on aloitteen takana, asia tulee ottaa valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Kun vähintään viisi prosenttia kunnan asukkaista tekee aloitteen neuvoa-antavan kansaäänestyksen järjestämisestä, tulee valtuuston välittömästi päättää siitä, järjestetäänkö aloitteessa mainitusta asiasta kansanäänestys.

Kunnalla on velvollisuus tiedottaa asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, suunnitelmista ja ratkaisuista. Asukkaita tulee myös informoida siitä, millä tavoin he voivat esittää kysymyksiä ja kannanottojaan kunnallisille päättäjille.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa