Minilex - Lakipuhelin

Kunnan jäsenen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnanvaltuuston tulee huolehtia siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vaikutusmahdollisuuksien ja menetelmien on oltava monipuolisia ja vaikuttavia. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää esimerkiksi järjestämällä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia sekä selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännöllisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Edistäminen voi tapahtua myös järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun.

Kunnan asukas sekä kunnassa toimiva yhteisö tai säätiö voi tehdä aloitteita kunnalle sen toimintaan liittyvissä asioissa. Kunnan tulee ilmoittaa aloitteen tekijälle niistä toimenpiteistä, joihin on aloitteen johdosta ryhdytty. Mikäli vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on aloitteen takana, asia tulee ottaa valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Myös kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita, mutta vain tätä kyseistä palvelua koskevassa asiassa. Kun vähintään neljä prosenttia kunnan asukkaista tekee aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä, tulee valtuuston välittömästi päättää siitä, järjestetäänkö aloitteessa mainitusta asiasta kansanäänestys.

Kunnalla on velvollisuus tiedottaa asukkailleen, palveluidensa käyttäjille, järjestöille sekä muille yhteisölle kunnassa vireillä olevista asioista, suunnitelmista ja ratkaisuista. Kunnan tulee informoida myös siitä, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa