Minilex - Lakipuhelin

Kokoontumisvapaus sallii mielenosoitusten järjestämisen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustuslaissa taataan jokaiselle lähtökohtainen oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Jokaisella on myös yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan kuitenkin lailla. Kokoontumisvapauden sisältö määrittyy tarkemmin kokoontumislain säännösten kautta. Esimerkiksi ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä ilmoitus poliisiviranomaiselle. Lähtökohtaisesti ilmoitus on tehtävä vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Kuitenkin myös myöhemmin tehty ilmoitus voi riittää, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu yleiselle järjestykselle kohtuutonta haittaa. Samoin yleisellä kadulla järjestettävää mielenosoitusta varten tarvitaan erillinen lupa. Poliisiviranomaisten velvollisuutena on edistää kokoontumisvapautta turvaamalla kokoukseen osallistujien oikeudet ja luomalla edellytykset kokouksen häiriöttömälle järjestämiselle. Yleinen kokous tai vastaava tilaisuus tulee järjestää rauhanomaisin keinoin ja ulkopuolisia vaarantamatta. Myöskään ympäristölle ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa. Kokousta järjestettäessä ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan jonkin henkilöön liittyvän ominaisuuden takia. Yhdenvertaisuus pätee siis kokoontumisvapaudenkin yhteydessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa