Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus jatkaa kilpailukieltoa työsuhteen jälkeiselle ajalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantaja ja työntekijä voivat tehdä kilpailukieltosopimuksen työsopimusta tehdessä tai työsuhteen aikana. Sopimuksessa sovitaan, että työntekijä ei harjoita kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa myöskään työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus estää työntekijää lisäksi vastaanottamasta työpaikkaa sellaiselta yritykseltä, joka harjoitti aikaisempaan työnantajaan nähden kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimuksen tekemiseen on oltava kuitenkin erityisen painavia syitä. Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa on otettava muun ohella huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. Tällainen erityisen painava syy voi olla esimerkiksi työntekijän työtehtävät tuotekehitys- tai tutkimustehtävissä.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa uuden työsopimuksen tekemistä kilpailevan yrityksen kanssa tai työntekijän ammatin harjoittamista enintään kuuden kuukauden ajan. Siinä tapauksessa, jos työntekijä saa sopimuksesta kohtuullisen korvauksen, voidaan se tehdä vuoden mittaiseksi. Kilpailukieltosopimuksen rikkominen voi aiheuttaa sitä rikkoneelle työntekijälle velvollisuuden maksaa vahingonkorvausta. Lisäksi sopimuksessa on voitu sopia sopimussakosta, joka työntekijän on maksettava vahingonkorvauksen sijaan. Sopimussakon suuruus voi olla enintään kuuden kuukauden palkan suuruinen.

Työntekijä ei kuitenkaan ole sidottu kilpailukieltosopimukseen, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä, eli esimerkiksi kun työntekijä lainmukaisesti purkaa tai irtisanoo työsopimuksen työnantajan sopimusrikkomuksen johdosta. Edellä mainittuja rajoituksia kilpailukieltosopimuksen pituudelle ja sopimussakon määrälle ei ole silloin, jos sopimus tehdään esimerkiksi henkilön kanssa, joka kuuluu yrityksen johtoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa