Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitystehtävän suorittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälityslainsäädännössä säädetään yleisesti, miten kiinteistönvälitystehtävä on suoritettava. Kiinteistönvälitystehtävä on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Ammattitaitoon kuuluu muun muassa realistinen arviointi välityskohteen myyntiajasta ja hinnasta, oikeiden tietojen hankkiminen ja ilmoittaminen kohteesta sekä kohteen tehokas markkinointi.

Kiinteistönvälitystehtävää suoritettaessa on noudatettava hyvää välitystapaa ja otettava huomioon sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen edut. Kiinteistönvälittäjän suorituksen on myös vastattava markkinoinnissa annettuja tietoja. Kiinteistönvälittäjän on ryhdyttävä suorittamaan kiinteistönvälitystehtävää viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa toimeksiantajan etu vaatii, että kiinteistönvälitystehtävän suorittaminen aloitetaan myöhemmin.

Kiinteistönvälitystehtävän suorittaminen ulottuu sekä kaupantekoon että sen jälkeiseen aikaan. Kiinteistönvälityksessä pääasiallisena tehtävänä on saattaa myyjä ja ostaja kosketuksiin toistensa kanssa. Tämän ohella kiinteistönvälittäjä tavallisesti avustaa sopijapuolia eri tavoin. Kiinteistönvälittäjän on esimerkiksi laadittava välityskohdetta koskeva sopimus ja huolehdittava muista sopimuksen toteutumiseen liittyvistä tehtävistä, jos toisin ei sovita. Kiinteistönvälittäjät valvovat usein sopijapuolten etuja ja antavat heille ohjeita jatkotoimia varten. Sen sijaan kaupan päättämisen jälkeisiin tehtäviin saattaa kuulua muun muassa avustaminen kauppahintasaatavan perimisessä, huoneiston vapauttamisessa ostajan käyttöön, kohteen vapauttamisessa panteista ja kauppaa seuraavissa kirjaamistoimissa.

Kiinteistönvälitystehtävän suorittaminen käsittää siis monenlaisia tehtäviä. Kiinteistönvälityslainsäädännössä on yleisellä tasolla määritelty, miten kiinteistönvälitystehtävä on suoritettava. Tehtäviä ei voi kuitenkaan määritellä yksiselitteisesti etukäteen, vaan ne vaihtelevat hieman tilanteen ja tarpeen mukaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa