Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälityssopimus ja tietojen antaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tiedonantovelvollisuus kuuluu yleisesti sopimuksentekoon. Myös kiinteistönvälitykseen sisältyy tietojen antaminen toimeksiantajalle eli myyjälle ja tämän vastapuolelle eli ostajalle.

Tiedonantovelvollisuuden sisältöä määrittäessä on selvitettävä, mitä tietoja kiinteistönvälittäjällä on ollut mahdollista kertoa, mitä ostajalla on ollut tiedossaan ja mitä hän on voinut itse saada tietoonsa sekä millä tavoin virheellinen tieto on mahdollisesti vaikuttanut kaupan syntymiseen. Kiinteistönvälityksessä tiedonantovelvollisuus ulottuu sekä kiinteistönvälityssopimuksen tekemistä edeltävään että sen jälkeiseen aikaan.

Välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Jos kyseiset tiedot voivat vaikuttaa myös kiinteistönvälityssopimuksen eli toimeksiantosopimuksen tekemiseen, on tietojen antamisen tapahduttava jo ennen sopimuksen tekemistä. Ennen välitystoimeksiannon tekemistä toimeksiantajalle on tehtävä selkoa esimerkiksi välityssopimuksen voimassaolosta ja palkkiosta. Ennen kiinteistönvälityssopimuksen tekemistä välitysliikkeen on sen sijaan annettava muun muassa hinta-arvio ja ennakoitu myyntiaika. Lojaalisuusvelvollisuuden vuoksi välitysliikkeen on lisäksi informoitava myyjää tietyistä seikoista sopimuksen voimassaoloaikana. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi mahdollinen epävarmuus ostajan maksukyvyssä ja välitysliikkeen käsitys kaupan onnistumisesta suunnitellulla tavalla. Toimeksiantajalle on niin ikään ilmoitettava, jos välitysliike tai joku hänen palveluksessaan oleva aikoo päättää kaupan omaan lukuunsa tai sillä on sopimuksessa erityinen etu valvottavanaan.

Samoin välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava ostajalle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Tämä tarkoittaa, että välitysliikkeen on kerrottava myös toimeksiantajan kannalta kielteisistä seikoista. Lisäksi välitysliikkeelle on asetettu velvollisuus esittää ostajalle eräitä asiakirjoja ja selvityksiä, joiden perusteella ostaja voi itse varmistua myyjän oikeudesta määrätä kaupan kohteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi lainhuutotodistus, rasitustodistus ja kiinteistörekisterin ote. Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuuteen vaikuttaa ostajan oma selonottovelvollisuus. Ostajan on nimittäin itse kysyttävä sellaisista seikoista, joilla on hänelle erityistä merkitystä ja joiden merkityksestä välitysliikkeen ei voida olettaa olevan tietoinen.

Kiinteistönvälityksessä tiedonantovelvollisuuden laajuus vaihtelee siis tapauskohtaisesti riippuen siitä, mitä seikkoja osapuolilla on jo ollut tiedossaan. Joka tapauksessa välitysliikkeen ammattitaito korottaa tietojen antamiseen liittyvää vaatimustasoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa