Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys toimeksiantosopimuksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälitys on merkittävä elinkeinotoiminnan alue ja siten tärkeä toimeksiantosopimuksen laji. Toimeksiantoa on yleisesti luonnehdittu toiminnaksi, jolla joku toisen pyynnöstä suostuu asioitsemaan ja toimittamaan jotain hänen puolestaan. Kiinteistönvälityksen tavallisen muoto on myyntitoimeksianto. Tällöin toimeksiantaja antaa myytäväksi tarkoitetun kohteen välittäjän välitettäväksi. Kiinteistönvälityslainsäädäntö koskee ensisijaisesti juuri myyntitoimeksiantoja. Se koskee kuitenkin soveltuvin osin myös kiinteistönvälityksessä harvinaisempia osto- ja vaihtotoimeksiantoja. Kiinteistönvälitystoimeksianto on itse asiassa varallisuusoikeudellinen sopimus, joten esimerkiksi oikeustoimilain säännökset pätemättömyysperusteista voivat tulla sovellettavaksi.

Toisin kuin toimeksiantosopimukset yleensä, kiinteistönvälitystä koskeva toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Jotta sähköinen sopimus olisi pätevä, on se tehtävä siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuntaa ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Välitysliike ei saa pääsääntöisesti edes vedota sopimusehtoon, jota ei ole tehty juuri tällä tavalla. Kauppahinnan ja muista kaupan ehtojen muutoksista voidaan kuitenkin välityssopimuksen voimassa ollessa sopia muullakin tavoin eli esimerkiksi suullisesti. Sen sijaan ostajalla on aina oikeus vedota myös suulliseen ehtoon. Toimeksiantosopimukselle ei ole vahvistettu mitään vakiokaavaa. Toimeksiantosopimuksessa on joka tapauksessa mainittava tietyistä laissa säädetyistä asioista, mikä osaltaan ohjaa sopimuksen sisältöä. Sellaisia asioita ovat toimeksiantajan nimi ja osoite; välitysliikkeen toiminimi, käyntiosoite ja asiaa hoitavan henkilön nimi; toimeksiannon sisältö ja toimeksiannon suorittamisesta maksettu korvaus riittävästi yksilöitynä sekä toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika.

Kiinteistönvälitys on siinä mielessä erityinen toimeksiantosopimuksen laji, että sitä koskee varsin tarkka ja yksityiskohtainen lainsäädäntö. Näin ollen toimeksiantoja yleisesti koskevat periaatteet eivät usein tule sovellettaviksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa