Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys sekä käsiraha

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on säädetty käsirahan vastaanottamisesta sekä sen palauttamisesta. Välitysliikkeellä on mahdollisuus ottaa käsiraha ostotarjouksen vakuudeksi ainoastaan silloin, kun siitä on sovittu toimeksiantosopimuksessa. Välitysliike on velvollinen palauttamaan käsirahan ostajalle kolmessa eri tapauksessa.

Välitysliike saa ottaa ostotarjouksen välityskohteesta tehneeltä toimeksiantajan lukuun käsirahan, mikäli tästä on sovittu toimeksiantosopimuksessa. Käsirahan vastaanottamisen jälkeen välitysliike ei saa ottaa tarjousta tai käsirahaa vastaan keneltäkään muulta ennen kuin ensimmäinen käsiraha on palautettu tarjouksen tekijällä tai on käynyt selväksi, että käsiraha jää toimeksiantajan hyväksi. On myös katsottu, että hyvän välitystavan mukaisena ei voida pitää menettelyä, jossa kohdetta markkinoidaan aktiivisesti aikana, jona tilanne vastaanotetun käsirahan kohdalla on avoinna. Välitysliike ei voi ottaa välityskohteesta tuona aikana sitovaa tarjousta tai käsirahaa joltakin muulta välityskohteesta kiinnostuneella henkilöltä, mutta se voi esimerkiksi kirjoittaa muistiin tällaisen henkilön yhteystiedot sen varalta, että niille tulee käyttöä myöhempänä ajankohtana.

Käsirahaa vastaanottaessa välitysliikkeen on huolehdittava siitä, että tarjouksesta laaditaan asiakirja. Asiakirjaan tulee ottaa kaikki tarjouksen ehdot sekä mahdollinen käsirahan menettämistä koskeva ehto. Asiakirjan laatiminen ei ole tarpeen silloin, kun tarjous on tehty olosuhteissa, joissa velvollisuuden täyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta hankaluutta. Välityskohteen ollessa kiinteistö, välitysliikkeen tulee lisäksi selvittää tarjouksen tekijälle, mitä maakaaressa säädetään esisopimuksen muodosta sekä korvauksesta kaupan vetäytymisestä. Tarjouksen tekijälle tulee tällöin kertoa muun muassa, että esisopimus on tehtävä kirjallisesti julkisen kaupanvahvistajan vahvistamana.

Välitysliikkeen tulee palauttaa käsiraha viipymättä tarjouksen tekijälle, mikäli välitysliike on ottanut käsirahan, eivätkä tarjoukseen otetut ehdot toteudu tai myyjä ei hyväksy tarjousta. Välitysliikkeen tulee palauttaa käsiraha viipymättä tarjouksen tekijälle siltä osin kuin sitä ei ole luovutettu myyjälle, mikäli myyjä on hyväksynyt tarjouksen, mutta sopimuksen syntymättä jääminen johtuu myyjästä johtuvasta syystä.

Silloin, kun kaupan syntymättä jääminen johtuu tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä ja käsiraha jää toimeksiantajalle, välitysliikkeelle toimeksiantosopimuksen mukaan tuleva osuus voi olla enintään puolet käsirahasta tai kuitenkin enintään sovitun välityspalkkion määrä. Tällä tavoin on rajoitettu osapuolten sopimusvapautta.

Kiinteistönvälitykseen ja käsirahaan liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa