Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys ja virheelliset tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälityksessä annettujen tietojen virheellisyyteen on varauduttu välitysliikkeen selonottovelvollisuutta ja takautumisoikeutta koskevin säännöksin. Ensinnäkin jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että sen saamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on välitysliikkeen varmistuttava tiedon oikeellisuudesta. Lisäksi välitysliikkeen tehtävänä on tällöin oikaista mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Välitysliikkeen ei siten tarvitse olla täysin varma tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta. Pelkkä epäilys riittää selonottovelvollisuuden syntymiseen. Jos sen sijaan tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa, välitysliikkeen on ilmoitettava toimeksiantajan vastapuolelle, ettei tietoa ole pystytty tarkistamaan. Mikä tahansa pieni haitta tai vaiva ei oikeuta välitysliikettä laiminlyömään selonottovelvollisuuttaan, vaan vaivalta edellytetään kohtuuttomuutta.

Vaikka välitysliikkeellä on selonottovelvollisuus, ei välitysliike kuitenkaan ole säännönmukaisesti vastuussa kohteesta annetuista virheellisistä tiedoista. Väärät tiedot ovat pääasiassa toimeksiantajan eli myyjän vastuulla.

Välitysliikkeellä on toimeksiantajaa kohtaan regressi- eli takautumisoikeus. Välitysliikkeellä on nimittäin oikeus vaatia korvausta toimeksiantajalta, mikäli toimeksiantaja on tahallaan tai huolimattomuudestaan antanut välitysliikkeelle virheellisiä tietoja tai jättänyt ilmoittamatta sellaisen tiedossaan olevan seikan, jolla hän käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä vastapuolen eli ostajan kannalta. Toimeksiantajalta saatavan korvauksen suuruus on kuitenkin rajoitettu määrään, joka harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon toimeksiantajan ja välitysliikkeen huolimattomuuden laatu sekä toimeksiantajan saama etu. Mitä huolimattomampaa välitysliikkeen toiminta siis on, sitä pienempi korvaus sillä on oikeus saada toimeksiantajalta. Jos sen sijaan välitysliikkeen huolimattomuus on ollut lievää ja toimeksiantaja on hyötynyt menettelystään, välitysliikkeellä saattaa olla oikeus saada koko suoritettu korvausmäärä toimeksiantajalta.

Joka tapauksessa arvioitaessa virheellisistä tiedoista johtuvaa vastuuta ja välitysliikkeen huolimattomuutta on huomioitava se, onko asian selvittäminen kuulunut ensisijaisesti välitysliikkeelle selonottovelvollisuuden ja hyvän välitystehtävän kautta. Välitysliike ei voi siten vapautua vastuusta turvautumalla sokeasti toimeksiantajalta saatuihin tietoihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa