Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys ja vastuu toimeksiantajalle


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistönvälityksessä välitysliike on suhteessa toimeksiantajaan virhe- ja vahingonkorvausvastuussa. Välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa, mitä kiinteistönvälityslainsäädännössä säädetään tai mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos suorituksessa on virhe, toimeksiantajalla on ensinnäkin oikeus purkaa toimeksiantosopimus. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa, jos virhe on toimeksiantajan kannalta vähäinen eikä enää sen jälkeen, kun toimeksiantaja on hyväksynyt välityskohteesta tehdyn tarjouksen. Jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa, on hänelle myös oikeus vaatia virheen johdosta välityspalkkion ja erikseen sovittujen kustannusten korvausten alentamista. Jos haitta on olennainen, välitysliike joka tapauksessa menettää oikeutensa palkkioon tai korvaukseen. Purun ja palkkion alennuksen edellytyksenä ei sen sijaan ole välitysliikkeen tuottamuksellinen menettely.

Virhevastuun ohella välitysliike on vahingonkorvausvastuussa toimeksiantajalle. Toimeksiantajalla eli myyjällä on oikeus saada välitysliikkeeltä korvausta vahingosta, jonka välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Oikeus vahingonkorvaukseen edellyttää siis suoritusvirhettä. Vahingonkorvausvastuu johtuu usein siitä, ettei välityspalkkion alentaminen riitä kattamaan toimeksiantajan vahinkoa. Vahingonkorvausvastuu toimeksiantajaa kohtaan on niin kutsuttua presumoitua tuottamusvastuuta. Toimeksiantajan on siten osoitettava syy-yhteys välitysliikkeen menettelyn ja vahingon välillä. Välitysliike puolestaan on korvausvastuussa, ellei hän pysty osoittamaan menetelleensä häneltä edellytettävän ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksen mukaisesti. Korvausvaatimus voidaan säännönmukaisesti kohdistaa kuitenkin ainoastaan välitysliikkeeseen eikä välitysliikkeen palveluksessa olevaan.

Välitysliike ei siis ole vastuussa esimerkiksi kaupan kohteesta tai salaisesta virheestä, vaan oman toimintansa asianmukaisuudesta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa