Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys ja vahingonkorvausvastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälityksessä välitysliike on vahingonkorvausvastuussa sekä toimeksiantajalle että tämän vastapuolelle. Toimeksiantajalla eli myyjällä on oikeus saada välitysliikkeeltä korvausta vahingosta, jonka välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Oikeus vahingonkorvaukseen edellyttää siis suoritusvirhettä. Vahingonkorvausvastuu johtuu usein siitä, ettei välityspalkkion alentaminen riitä kattamaan toimeksiantajan vahinkoa. Vahingonkorvausvastuu toimeksiantajaa kohtaan on niin kutsuttua presumoitua tuottamusvastuuta. Toimeksiantajan on siten osoitettava syy-yhteys välitysliikkeen menettelyn ja vahingon välillä. Välitysliike on puolestaan korvausvastuussa, ellei hän pysty osoittamaan menetelleensä häneltä edellytettävän ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksen mukaisesti. Korvausvaatimus voidaan säännönmukaisesti kohdistaa kuitenkin ainoastaan välitysliikkeeseen eikä välitysliikkeen palveluksessa olevaan.

Samoin toimeksiantajan vastapuolella eli ostajalla on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Vaikka ostaja ei ole varsinaisessa sopimussuhteessa välitysliikkeeseen, on hänellä oikeus saada varallisuusvahinko korvatuksi suoraan välitysliikkeeltä. Vahingonkorvauksen edellytyksenä ei täten ole erityisen painavia syitä, joita yleensä vaaditaan sopimuksenulkoisessa vahingonkorvausvastuussa. Taloudellisen vahingon määrästä ei ole myöskään tarkoitus asettaa ankaraa näyttövelvollisuutta ostajalle. Välitysliikkeen vahingonkorvausvastuu ostajaa kohtaan saattaa johtua esimerkiksi tiedonantovelvollisuuden tai tietojen tarkistamisvelvollisuuden laiminlyönnistä.

Välitysliikkeen vahingonkorvausvastuu suhteessa toimeksiantajaan ja tämän vastapuoleen edellyttää siis, että välitysliikkeen toiminnassa on virhe, josta on aiheutunut vahinkoa. Vahingonkorvausvastuu on myös varsin laaja, sillä se ulottuu sopimussuhteen ulkopuolelle ostajaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa