Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys ja välityspalkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälityksessä välitysliikkeellä on oikeus saada välityspalkkio toiminnastaan. Oikeus välityspalkkioon on kuitenkin ainoastaan silloin, kun välitysliikkeen myötävaikutuksella syntyy pätevä kauppa, ellei toimeksiantosopimuksessa ole nimenomaisesti muuta sovittu. Oikeus välityspalkkioon edellyttää siis, että toimeksiantajan ja välitysliikkeen välillä on pätevä välityssopimus. Jos tällaista nimenomaista sopimusta ei ole, välitysliikkeellä on näyttövelvollisuus toimeksiannon olemassaolosta ja sovitusta välityspalkkiosta. Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon, vaikka kauppa purkautuu sopimusrikkomuksen vuoksi, kunhan se on alun perin saanut aikaan pätevän sopimuksen. Välitysliikkeellä ei myöskään ole palkkio-oikeuden syntymiseen vaikuttavaa vastuuta jo toteutuneesta kaupasta.

Tietyin edellytyksin välitysliikkeellä on joka tapauksessa oikeus välityspalkkioon toimeksiantosopimuksen voimassaolon jälkeenkin tehdyistä kaupoista. Tämä on mahdollista, jos asiasta on sovittu toimeksiantajan kanssa ja jos voidaan olettaa, että sopimuksen syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Oikeus jälkiprovisioon on vain kuuden kuukauden ajan toimeksiantosopimuksen voimassaolon päättymisestä.

Välityspalkkio ei saa olla kuinka suuri tahansa. Välityspalkkion on nimittäin oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu, suoritettu työmäärä, välitystehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Välityspalkkion määrä on siis sidoksissa välitysliikkeen panostukseen. Toimeksiantosopimukseen ei kuitenkaan saa ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada välityspalkkiona välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai määrätty osuus siitä. Lisäksi välitysliike voi periä samasta välityskohteesta vain yhden välityspalkkion määrän, vaikka toimeksiantajia olisi useampia.

Toimeksiantaja maksaa siten välityspalkkion välitysliikkeen aikaansaannoksista. Myös välityspalkkion määrä vaihtelee välitystehtävän ja välitysliikkeen panostuksen mukaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa