Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys ja tietojen antaminen toimeksiantajalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tiedonantovelvollisuus kuuluu yleisesti sopimuksentekoon. Myös kiinteistönvälitykseen sisältyy tietojen antaminen toimeksiantajalle eli myyjälle ja tämän vastapuolelle eli ostajalle. Tiedonantovelvollisuuden sisältöä määrittäessä on selvitettävä, mitä tietoja kiinteistönvälittäjällä on ollut mahdollista kertoa, mitä ostajalla on ollut tiedossaan ja mitä hän on voinut itse saada tietoonsa sekä millä tavoin virheellinen tieto on mahdollisesti vaikuttanut kaupan syntymiseen. Kiinteistönvälityksessä tiedonantovelvollisuus ulottuu sekä toimeksiantosopimuksen tekemistä edeltävään että sen jälkeiseen aikaan.

Välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Jos kyseiset tiedot voivat vaikuttaa myös toimeksiantosopimuksen tekemiseen, on tiedot annettava jo ennen sopimuksen tekemistä. Ennen välitystoimeksiannon tekemistä toimeksiantajalle on tehtävä selkoa esimerkiksi välityssopimuksen voimassaolosta ja palkkiosta. Ennen sopimuksen tekemistä välitysliikkeen on sen sijaan annettava muun muassa hinta-arvio ja ennakoitu myyntiaika. Lojaalisuusvelvollisuuden vuoksi välitysliikkeen on lisäksi informoitava myyjää tietyistä seikoista sopimuksen voimassaoloaikana. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi mahdollinen epävarmuus ostajan maksukyvyssä ja välitysliikkeen käsitys kaupan onnistumisesta suunnitellulla tavalla. Toimeksiantajalle on niin ikään ilmoitettava, jos välitysliike tai joku hänen palveluksessaan oleva aikoo päättää kaupan omaan lukuunsa tai sillä on sopimuksessa erityinen etu valvottavanaan.

Tiedonantovelvollisuuden laajuus vaihtelee siis tapauskohtaisesti riippuen siitä, mitä seikkoja osapuolilla on jo ollut tiedossaan. Joka tapauksessa välitysliikkeen ammattitaito vaikuttaa tiedonantovelvollisuuden vaatimustasoa korottavasti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa