Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys ja selonottovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuuden täyttyminen perustuu kohdetta koskeviin asiakirjoihin, myyjän antamiin tietoihin ja välitysliikkeen omakohtaisiin havaintoihin. Välitysliikkeen vastuun kannalta saattaa toisinaan olla ongelmallista, missä määrin välitysliike on voinut luottaa muilta saamiinsa tietoihin. Juuri tämän takia välitysliikkeelle on asetettu selonottovelvollisuus eli velvoite tietyissä tilanteissa tarkistaa saamansa tiedot.

Jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että sen saamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on välitysliikkeen varmistuttava tiedon oikeellisuudesta. Lisäksi välitysliikkeen tehtävänä on tällöin oikaista mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Välitysliikkeen ei siten tarvitse olla täysin varma tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta. Pelkkä epäilys riittää selonottovelvollisuuden syntymiseen. Jos sen sijaan tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa, välitysliikkeen on ilmoitettava toimeksiantajan vastapuolelle, ettei tietoa ole pystytty tarkistamaan. Mikä tahansa pieni haitta tai vaiva ei oikeuta välitysliikettä laiminlyömään selonottovelvollisuuttaan, vaan vaivalta edellytetään kohtuuttomuutta.

Selonottovelvollisuutta määritettäessä on erityisen tärkeää huomata, että myyjä saattaa jättää kertomatta itselleen epäedullisia tietoja. Tämä ei kuitenkaan poista välitysliikkeen selonottovelvollisuutta. Lisäksi välitysliikkeen selonottovelvollisuutta arvioidaan ankarammin kuin yksityishenkilön, koska kyseessä on alan ammattilainen. Selonottovelvollisuus on siis varsin laaja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa