Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys ja palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälityksessä välitysliikkeellä on oikeus saada palkkio toiminnastaan. Välitysliikkeellä on kuitenkin oikeus palkkioon ainoastaan silloin, kun sen myötävaikutuksella syntyy pätevä kauppa, ellei toimeksiantosopimuksessa ole nimenomaisesti muuta sovittu. Oikeus palkkioon edellyttää siis, että toimeksiantajan ja välitysliikkeen välillä on pätevä välityssopimus. Jos tällaista nimenomaista sopimusta ei ole, välitysliikkeellä on näyttövelvollisuus toimeksiannon olemassaolosta ja sovitusta palkkiosta. Välitysliikkeellä on oikeus palkkioon, vaikka kauppa purkautuu sopimusrikkomuksen vuoksi, kunhan se on alun perin saanut aikaan pätevän sopimuksen. Välitysliikkeellä ei myöskään ole palkkio-oikeuden syntymiseen vaikuttavaa vastuuta jo toteutuneesta kaupasta.

Tietyin edellytyksin välitysliikkeellä on joka tapauksessa oikeus palkkioon toimeksiantosopimuksen voimassaolon jälkeenkin tehdyistä kaupoista. Tämä on mahdollista, jos asiasta on sovittu toimeksiantajan kanssa ja jos voidaan olettaa, että sopimuksen syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Oikeus jälkiprovisioon on vain kuuden kuukauden ajan toimeksiantosopimuksen voimassaolon päättymisestä. Jälkiprovisioehto on kiinteistönvälitysalalla varsin tavallinen.

Välitysliikkeen palkkio ei saa olla kuinka suuri tahansa. Palkkion on nimittäin oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu, suoritettu työmäärä, välitystehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Palkkion määrä on siis sidoksissa välitysliikkeen panostukseen. Toimeksiantosopimukseen ei kuitenkaan saa ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada palkkiona välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai määrätty osuus siitä. Lisäksi välitysliike voi periä samasta välityskohteesta vain yhden palkkion määrän, vaikka toimeksiantajia olisi useampia.

Toimeksiantaja maksaa siten välitysliikkeen aikaansaannoksista. Myös palkkion määrä vaihtelee välitystehtävän ja välitysliikkeen panostuksen mukaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa