Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys ja avustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälityksessä välittäjän pääasiallisena tehtävänä on saattaa myyjä ja ostaja kosketuksiin toistensa kanssa. Tämän ohella kiinteistönvälittäjä tavallisesti avustaa sopijapuolia monin eri tavoin. Avustaminen perustuu osaltaan ammattitaito- ja huolellisuusvaatimukseen, hyvään välitystapaan ja sopimuslojaliteettiin. Kiinteistönvälittäjän tehtävät ulottuvat siten kaupantekoon ja sen jälkeiseenkin aikaan, vaikka välittäjän toimivalta on pääosin rajoitettu sopimuskontaktin luomiseen myyjän ja ostajan välille.

Kiinteistönvälittäjän on laadittava välityskohdetta koskeva sopimus ja huolehdittava muista sopimuksen toteutumiseen liittyvistä tehtävistä, jos toisin ei sovita. Sopijapuolet voivat siis halutessaan itsekin hoitaa kyseiset tehtävät tai hyödyntää jonkun muun kuin kiinteistönvälittäjän apua. Kiinteistönvälittäjät valvovat kuitenkin usein sopijapuolten etuja vielä kaupan päättämisen jälkeen ja antavat heille ohjeita jatkotoimia varten.

Kaupan päättämisen jälkeisiin tehtäviin saattaa sen sijaan kuulua muun muassa avustaminen kauppahintasaatavan perimisessä, huoneiston vapauttamisessa ostajan käyttöön, kohteen vapauttamisessa panteista ja kauppaa seuraavissa kirjaamistoimissa. Tilanteissa, joissa kiinteistönvälittäjä ei ole itse läsnä, hänen tehtäviinsä on katsottu kuuluvan osapuolten avustaminen toimimaan sillä tavalla, että he saavat sen, mikä heille sopimuksen perusteella kuuluu.

Kiinteistönvälittäjän on siis avustettava sopijapuolia sopimuksen laatimisessa ja kaupan päättämisessä. Avustamisvelvollisuuden ala vaihtelee joka tapauksessa tilanteen mukaan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa