Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälittäjän tulee hoitaa välitystehtävä huolellisesti, ammattitaitoisesti ja noudattaen hyvää välitystapaa.

Ammattitaitoisella välittäjällä tulee olla riittävät tiedot ja taidot tehtävän hoitamiseen. Välittäjän tulisi tuntea ainakin alan yleiset käytännöt, markkinatilanne sekä keskeinen lainsäädäntö. Välitystehtävä tulee hoitaa noudattaen hyvää välitystapaa. Hyvä välitystapa tuo esiin alan keskeiset pelisäännöt sekä toimintatavat ja suojaa niin ostajaa kuin myyjää. Välittäjän tulee ottaa myös huomioon sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen edut hoitaessaan välitystehtävää, vaikka välitysliike toimiikin varsinaisesti toimeksiantajan asiamiehenä. Välittäjän tulee alkaa hoitaa välitystehtävää viivytyksettä toimeksiannon saatuaan.

Keskeinen osa välitystehtävän hoitamista on välittäjän tiedonanto- ja selonottovelvollisuuden täyttäminen. Välittäjän tulee antaa toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, jotka voivat vaikuttaa kaupasta tai vuokrasopimuksesta päättämiseen. Ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa arvio myyntiajasta, hinta-arvio ja mahdolliset veroseuraamukset. Välittäjän on kerrottava myös toimeksiantajan vastapuolelle eli ostajalle tai vuokralaiselle kaikki ne tiedot, jotka vaikuttavat kaupasta tai vuokrasopimuksesta päättämiseen. Välittäjän tulee tutustua kohteeseen ja hankkia tarvittavat tiedot toimeksiantajalta, isännöitsijältä ja esimerkiksi julkisista rekistereistä. Välittäjän epäillessä saamiensa tietojen paikkansapitävyyttä tulee tämän varmistua tiedon oikeellisuudesta ja tarvittaessa oikaista virheellinen tieto. Tärkeätä on siis huomata, että pelkkä epäilys riittää. Toimeksiantaja saattaa myös olla kertomatta kohteen kannalta epäedullisia asioita. Tämä ei kuitenkaan poista välittäjän selonottovelvollisuutta.

Välittäjän tulee hankkia ja esittää kiinteistönkaupassa ennen kaupan päättämistä vähintään lainhuutotodistus, rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Välitysliikkeen tehtävänä on myös kauppa- tai vuokrasopimuksen laatiminen ja osapuolten avustaminen sopimuksen toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa