Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän vastuu osakekaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa, jossa myydään asuinhuoneistoon oikeuttavia asunto-osakkeita, myyjä voi tehdä myyntitoimeksiannon välittäjän kanssa asunnon myymisestä. Välittäjänä toimii yleensä kiinteistönvälitysliike, mutta myyjän on mahdollista käyttää myös muuta edustajaa. Kiinteistönvälittäjän vastuu muodostuu asunto-osakkeiden osakekaupassa toimeksiannon virheellisyydestä.

Kiinteistönvälittäjän toiminta on virheellistä, jos se ei noudata lakia tai toimeksiantajan eli myyjän kanssa laadittua sopimusta. Välitysliikkeen toiminnan virheellisyys voi johtaa sopimuksen purkamiseen, välityspalkkion ja kustannusten korvausten alentamiseen tai epäämiseen taikka vahingonkorvaukseen, riippuen virheen tai aiheutuneen haitan merkittävyydestä ja laadusta. Välitysliike on vastuussa myös toimeksiantajan vastapuolelle eli ostajalle aiheuttamastaan vahingosta, jonka se on virheellisellä menettelyllään aiheuttanut.

Myyjä on vastuussa asunto-osakkeiden osakekauppaan liittyen kaikista ennen kaupantekoa annetuista tai antamatta jätetyistä tiedoista, vaikka virheelliset tiedot tai tietojen antamatta jättäminen olisi johtunut kiinteistönvälittäjän toiminnasta. Myyjä on myös vastuussa, vaikka väärät tiedot perustuvat asunto-osakeyhtiön edustajalta saatuihin tietoihin. Myyjän vastuu ei siten poistu, vaikka virheelliset tiedot sisältyvät esimerkiksi isännöitsijäntodistukseen ja välittäjä on antanut ne ostajalle.

Kiinteistönvälittäjän vastuu kohdistuu kiinteistönvälitysliikkeeseen, ei sen työntekijään, vaikka tämä on hoitanut osakekauppaan kuuluvan toimeksiannon mukaista välitystehtävää. Jotta välittäjän vastuu voi toteutua, on välitysliikkeen voitava vaikuttaa virheelliseksi katsottuihin asioihin. Se ei esimerkiksi voi vaikuttaa siihen, täyttävätkö osapuolet sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Kiinteistönvälitysliike vastaa kuitenkin esimerkiksi kauppakirjan asianmukaisesta laadinnasta.

Välitysliikkeen on noudatettava toiminnassaan hyvää välitystapaa ja toimittava ammattitaitoisesti sekä huolellisesti. Sen on annettava ostajalle kaikki sen tiedossa olevat keskeiset tiedot liittyen osakekauppaan kuten esimerkiksi tulevan putkiremontin ajankohta. Välittäjä ei kuitenkaan vastaa kaupanteon jälkeen esiin tulleista piilevistä virheistä kuten kosteus- tai homevaurioista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa