Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän vastuu kaupan jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälittäjä on vastuussa sekä toimeksiantajalle että tämän vastapuolelle. Kiinteistönvälittäjä vastaa kuitenkin ainoastaan oman toimintansa lainmukaisuudesta, asianmukaisuudesta ja laadusta. Jos välittäjän suorituksessa on virhe, on toimeksiantajalla tietyin edellytyksin oikeus purkaa toimeksiantosopimus sekä vaati välityspalkkion ja mahdollisesti sovitun kustannusten korvausten alentamista. Lisäksi toimeksiantajalla ja tämän vastapuolelle on oikeus saada kiinteistönvälittäjältä korvausta vahingosta, jonka välittäjän suorituksessa oleva virhe on aiheuttanut.

Sen sijaan kiinteistönvälittäjä ei ole yleisesti vastuussa kaupankohteen virheistä, kuten kaupanteon jälkeen löydetyistä kosteusvaurioista tai muista piilevistä virheistä. Kiinteistönvälittäjä voisi joutua vastuuseen tällaisista salaisista virheistä lähinnä silloin, kun välittäjä on tiennyt jostakin vauriosta, mutta on jättänyt kertomatta siitä toimeksiantajan vastapuolelle eli ostajalle. Tällöin kiinteistönvälittäjä laiminlöisi tiedonantovelvollisuuttaan, mistä seuraisi vahingonkorvausvastuu.

Kiinteistönvälittäjä ei myöskään vastaa vääristä tiedoista, vaan annetut tiedot ja niiden puutteet ovat pääasiassa toimeksiantajan eli myyjän vastuulla. Jos kiinteistönvälittäjällä on kuitenkin ollut aihetta epäillä tietoa virheelliseksi tai puutteelliseksi, on hänen selonottovelvollisuutensa nojalla varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Jos kiinteistönvälittäjä ei varmista tiedon oikeellisuutta, seurauksena on tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin tavoin vahingonkorvausvastuu.

On siis tärkeää muistaa, että kiinteistönvälittäjän käyttäminen ei poista myyjän vastuuta. Myyjällä on edelleen pääasiallinen vastuu kaupankohteesta ja annetuista tiedoista. Kiinteistönvälittäjän vastuu tulee kyseeseen vain, jos hän ei suorita tehtäväänsä asianmukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa