Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän petos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun puhutaan kiinteistönvälittäjän tekemästä petoksesta, on petoksen tunnusmerkit samat kuin yleispiirteisesti muissakin petoksissa; Petoksen tekijä syyllistyy rikokseen toimimalla epärehellisin elkein hyödyttääkseen itseään tai toista oikeudettomasti. 

Mahdolliset virheet myytävän kohteen ominaisuuksissa kuuluvat yleensä omistajan vastuulle. On kuitenkin tiettyjä tilanteita, joissa myös myyntityötä hoitanut kiinteistönvälittäjä voidaan saattaa vastuuseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sellaiset, joissa kiinteistönvälittäjä on kertonut tahallisesti virheellisiä tietoja myytävästä kohteesta ostajalle ja kaupat ovat syntyneet. Tällaisessa tapauksessa voidaan tulkinta, että kiinteistönvälittäjä on tehnyt petoksen johtaessaan ostajaa tahallisesti harhaan.

 Yleinen harhaluulo on se, että kun asunnon tai kiinteistön omistaja myyntiaikeissaan hankkii kiinteistönvälittäjän hoitamaan välitystyötä, vastuu asunnon virheistä siirtyy kiinteistönvälittäjälle. Asia ei kuitenkaan ole näin, vaan välittäjä vastaa vain sellaisista virheistä, jotka hän itse välittäessään tekee; Tällaisia virheitä ovat mm. sellaiset, joissa välittäjä kertoo ostajaehdokkaille sellaisia tietoja kohteesta, jotka välittäjä itse tietää olevan virheellisiä. Kun välittäjä kertoo ostajille valheellisia tietoja myyntikohteesta ostajaehdokkaille vilpillisessä mielessä, välittäjän voidaan katsoa syyllistyneen petokseen. Petoksella tarkoitetaan tahallista harhaanjohtamista ja erehdyttämistä, mikä useimmiten johtaa petoksen tehneen hyötymiseen. Petokesta ja sen eri törkeysasteista säädetään Suomen rikoslaissa. 

On kuitenkin myös tilanteita, joissa välittäjän virheitä ei voida tulkita petokseksi. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa välittäjä on saanut asunnon omistajalta myyntikohteeseen liittyvät asiakirjat, mutta ei ole perehtynyt niihin tarpeen vaatimalla huolellisuudella ja siitä johtuen kertonut ostajaehdokkaille vääriä tietoja kohteesta, ei tällaista lasketa petokseksi, sillä kyseessä ei ole ollut tahallinen erehdyttäminen. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin kiinteistönvälittäjällä on vastuu tekemästään asiavirheestään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa