Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän oikeus välityspalkkioon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälittäjällä on oikeus välityspalkkioon ainoastaan silloin, kun kauppa, vuokrasopimus tai muu käyttöoikeussopimus syntyy, jollei toimeksiantosopimuksessa ole sovittu tästä poikkeavasti. Välityspalkkion tulee olla suuruudeltaan kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu ja suoritettu työmäärä. 

Välityspalkkiota ei voi periä keneltäkään muulta kuin toimeksiantajalta. Näin ollen kiinteistövälittäjä ei esimerkiksi saa laskuttaa palkkiota ostajalta kaupan yhteydessä, mikäli toimeksiantajana on toiminut myyjä. Mikäli välitysliike on toimeksiantajana sekä myyjän että ostajan puolelta, välityspalkkiona saadaan periä vain yhtä välityspalkkiota vastaava määrä.

Toimeksiantosopimuksissa ei saa olla ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus palkkiona saada osapuolten sopiman kauppahinnan ylittävän osa tai osuus siitä. Tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että kiinteistövälittäjän palkkio koostuu ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritetyn prosentuaalisen palkkion, sovitun kiinteän palkkion tai muutoin sopimuksessa sovittujen perusteiden mukaisesti. 

Välitysliikkeellä on tietyin edellytyksin oikeus saada välityspalkkio toimeksiantosopimuksen loppumisen jälkeen. Tällaisesta oikeudesta palkkioon on sovittava toimeksiantajan kanssa ja lisäksi edellytetään, että sopimuksen syntymiseen ovat vaikuttaneet kiinteistönvälitysliikkeen toimenpiteet silloin, kun toimeksiantosopimus on vielä ollut voimassa. 

On katsottu, ettei kiinteistönvälittäjä voi vaatia palkkiota toimeksiantosopimuksen päätyttyä, jos hän ei ole aktiivisesti käynyt keskusteluita sopimuksen syntymiseksi. Pelkkä kiinteistön yleisesittely ei näin ollen lähtökohtaisesti vaikuta kaupan syntymiseen siinä määrin, että oikeus palkkioon olisi voimassa vielä toimeksiantosopimuksen päätyttyä.

Palkkion saaminen on kuitenkin ajallisesti rajattu, sillä välitysliikkeellä ei ole oikeutta palkkioon kuuden kuukauden kuluttua toimeksiantosopimuksen voimassaolon päättymisestä. Oikeutta palkkion saamiseen ei ole myöskään silloin, jos sopimus on päätetty kiinteistänvölitysliikkeen tai sen palveluksessa olevan lukuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa