Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän korvausvastuun syntyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälittäjän vastuun syntymisen edellytyksenä on tahallisuus tai huolimattomuus. Välittäjän korvausvastuu tulee kyseeseen vain, mikäli hän ei ole menetellyt noudattaen kaikkea tehtävässä edellytettyä huolellisuutta. Tahallisuutta ja tuottamuksellisuutta arvioidaan jälkikäteen. Käytännössä välittäjän vastuu syntyy silloin, kun hän on antanut asiakkaalleen virheellisiä tietoja tai ei ole selvittänyt sellaista seikkaa, jonka selvittäminen olisi ollut hänen tehtävänään.

Välittäjän vastuussa on kyse selonotto- tai tiedonantovelvollisuuden toteuttamatta jättämisestä. Myyjä vastaa kuitenkin salaisesta virheestä eli sellaisesta virheestä, josta hän ei ollut tietoinen tai hänen ei olisi pitänytkään olla tietoinen, jos virheellä on ollut vaikutusta kauppaan. Välittäjä sen sijaan ei voi joutua vastuuseen salaisen virheen osalta. Yleensä näyttövelvollisuus on sillä osapuolella, joka väittää rikkomuksen tapahtuneen. Sen sijaan kiinteistönvälitykseen liittyvissä vahingonkorvausasioissa riittää, että toimeksiantaja tai hänen vastapuolensa näyttää vahingon aiheutuneen välittäjästä johtuvasta syystä. Näin tulee kyseeseen käännetty todistustaakka, jonka mukaan välittäjän on näytettävä, ettei syntynyt vahinko ole aiheutunut hänen tuottamuksestaan. Vain tällä tavoin välittäjä voi vapautua korvausvastuustaan.

Jotta toimeksiantajalla olisi oikeus purkaa toimeksiantosopimus, tulee virheen olla vähäistä suurempi. Toimeksiantaja voi virheen johdosta vaatia myös välityspalkkion alentamista ja vahingonkorvausta, mikäli virheestä on aiheutunut hänelle haittaa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa