Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän korvausvastuun edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta välittäjä joutuisi vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta, edellytyksenä on vahingon perusteen ohella todellinen vahinko, joka on syy-yhteydessä sopimuksen täyttämiseen tai täyttämättömyyteen tai tuottamukseen.

Teon tai laiminlyönnin ja vahingon välisen syy-yhteyden syntyminen vaatii vahingon ennalta-arvattavuutta. Täten siis vastuun perustavaan toimintaan tai laiminlyöntiin on yleisen kokemuksen tai erikoisosaamisen perusteella liityttävä syntyneen vahingon kaltaisen vahingon mahdollisuus ja vaara, joka ammattilaisen täytyisi pystyä ottamaan huomioon. Näin ollen vastuu ei ulotu odottamattomiin virheisiin. 

Vastuu voi syntyä silloin, kun välittäjä ei ole laatinut kauppaehtoja siten, että osapuolten edut ovat toteutuneet vaatimusten mukaisesti tai välittäjä ei ole varmistanut, että ehdot voidaan toteuttaa. Velvollisuus huolehtia molempien osapuolten etujen toteutumisesta liittyy kaupan edellytysten selvittämiseen ja kauppaehtojen laatimiseen. Mikäli kaupan edellytyksiä ei ole riittävästi selvitetty tai välitysliikkeen laatimat sopimusehdot ovat epäselviä, voi välitysliike joutua tästä vastuuseen. Välittäjältä edellytetään muutenkin ammattitaitoista työskentelyä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa