Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän ilmoitus varainsiirtoverosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varainsiirtoveroilmoituksen tekeminen ja veron maksaminen tulee ajankohtaiseksi kiinteistöjen ja arvopaperien luovutusten yhteydessä. Kiinteistöjen osalta luovutuksensaajan on suoritettava varainsiirtoveroa kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta. Kiinteistönkaupassa varainsiirtovero on 4 % kiinteistön kauppahinnasta. Vero on maksettava oma-aloitteisesti. Veroa ei ole kuitenkaan suoritettava esimerkiksi sellaisesta kiinteistöstä tai sen osasta, joka perustuu lahjaan, perintöön, testamenttiin tai yhteisomistussuhteen purkamiseen. Lisäksi joidenkin kiinteistöjen luovutusten osalta on säädetty verovapaudesta, liittyen tiettyihin julkisyhteisöihin, nuoriin ensiasunnon ostajiin sekä eräisiin luvanvaraisiin luovutuksiin, kiinteistöjen vaihtoihin ja maatalouselinkeinolain mukaisiin luovutuksiin.

Varainsiirtovero on suoritettava kiinteistöjen osalta viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa tai, ellei kirjaamista ole haettu tai sitä ei tarvitse hakea, kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Jollei lainhuutoa tai kirjaamista ole haettu määrätyssä ajassa, veroa korotetaan 20 % jokaiselta alkavalta 6 kuukaudelta siitä lähtien, kun kirjaamista olisi viimeistään tullut hakea. Veroa voidaan korottaa enintään 100 %. Lainhuutoa ja kirjaamista haettaessa hakijan on esitettävä selvitys veron suorittamisesta ja muu tarpeellinen selvitys, ellei viranomainen ole saanut näistä tietoa Verohallinnolta.

Verovelvollisen on veron suorittamiselle säädetyssä määräajassa ilmoitettava kiinteistön luovutuksesta Verohallinnolle luovutuksen kohde, osapuolet, kauppahinta, luovutuksesta suoritettavan veron määrä ja muut Verohallinnon määräämät tiedot. Tiedot on annettava Verohallinnon vahvistamalla veroilmoituksella tai muulla määrätyllä tavalla. Kiinteistöjen kohdalla veroilmoituksen tekeminen ja veron maksaminen ovat aina luovutuksensaajan vastuulla. Näin ollen vastuu ei siirry kiinteistönvälittäjälle, kuten arvopaperien luovutuksen kohdalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa