Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjä ja vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälittäjä on vastuussa sekä toimeksiantajalle että tämän vastapuolelle. Toimeksiantajalle kiinteistönvälittäjä on virhe- ja vahingonkorvausvastuussa. Sen sijaan suhteessa toimeksiantajan vastapuoleen kiinteistönvälittäjällä on ainoastaan vahingonkorvausvastuu.

Kiinteistönvälittäjän suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa, mitä kiinteistönvälityslainsäädännössä säädetään tai mitä voidaan katsoa sovitun. Jos suorituksessa on virhe, toimeksiantajalla on ensinnäkin oikeus purkaa toimeksiantosopimus. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa, jos virhe on toimeksiantajan kannalta vähäinen eikä enää sen jälkeen, kun toimeksiantaja on hyväksynyt välityskohteesta tehdyn tarjouksen. Jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa, on hänelle myös oikeus vaatia virheen johdosta välityspalkkion ja erikseen sovittujen kustannusten korvausten alentamista. Jos haitta on olennainen, kiinteistönvälittäjä joka tapauksessa menettää oikeutensa palkkioon tai korvaukseen. Purun ja palkkion alennuksen edellytyksenä ei sen sijaan ole kiinteistönvälittäjän tuottamuksellinen menettely.

Virhevastuun ohella kiinteistönvälittäjä on vahingonkorvausvastuussa sekä toimeksiantajalle että tämän vastapuolelle. Toimeksiantajalla eli myyjällä on oikeus saada kiinteistönvälittäjältä korvausta vahingosta, jonka välittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Oikeus vahingonkorvaukseen edellyttää siis suoritusvirhettä. Vahingonkorvausvastuu johtuu usein siitä, ettei välityspalkkion alentaminen riitä kattamaan toimeksiantajan vahinkoa. Vahingonkorvausvastuu toimeksiantajaa kohtaan on niin kutsuttua presumoitua tuottamusvastuuta. Toimeksiantajan on siten osoitettava syy-yhteys kiinteistönvälittäjän menettelyn ja vahingon välillä. Kiinteistönvälittäjä puolestaan on korvausvastuussa, ellei hän pysty osoittamaan menetelleensä häneltä edellytettävän ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksen mukaisesti.

Samoin toimeksiantajan vastapuolella eli ostajalla on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välittäjän virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Vaikka ostaja ei ole varsinaisessa sopimussuhteessa kiinteistönvälittäjään, on hänellä oikeus saada varallisuusvahinko korvatuksi suoraan välittäjältä. Vahingonkorvauksen edellytyksenä ei täten ole erityisen painavia syitä, joita yleensä vaaditaan sopimuksenulkoisessa vahingonkorvausvastuussa. Taloudellisen vahingon määrästä ei ole myöskään tarkoitus asettaa ankaraa näyttövelvollisuutta ostajalle. Kiinteistönvälittäjän vahingonkorvausvastuu suhteessa ostajaan saattaa johtua esimerkiksi tiedonantovelvollisuuden tai tietojen tarkistamisvelvollisuuden laiminlyönnistä.

Kiinteistönvälittäjä ei siis ole vastuussa esimerkiksi kaupan kohteesta tai salaisesta virheestä, vaan ainoastaan oman toimintansa asianmukaisuudesta. Toisaalta vahingonkorvausvastuu on siinä mielessä varsin laaja, että se ulottuu sopimussuhteen ulkopuolelle ostajaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa