Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjä ja tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälittäjän tehtävät määräytyvät lainsäädännön, hyvän kiinteistönvälitystavan ja yksittäisen toimeksiantosopimuksen perusteella.

Yleisesti kiinteistönvälittäjän on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Ammattitaitoon kuuluu muun muassa realistinen arviointi välityskohteen myyntiajasta ja hinnasta, oikeiden tietojen hankkiminen ja ilmoittaminen kohteesta sekä kohteen tehokas markkinointi. Kiinteistönvälittäjän on tehtävää suorittaessaan noudatettava hyvää välitystapaa ja otettava huomioon sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen edut. Kiinteistönvälittäjän suorituksen on myös vastattava markkinoinnissa annettuja tietoja. Kiinteistönvälittäjän on ryhdyttävä suorittamaan välitystehtävää viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa toimeksiantajan etu vaatii, että välitystehtävä aloitetaan myöhemmin.

Kiinteistönvälittäjän tehtävät ulottuvat sekä kaupantekoon että sen jälkeiseen aikaan. Pääasiallisena tehtävänä on saattaa myyjä ja ostaja kosketuksiin toistensa kanssa. Tämän ohella kiinteistönvälittäjä tavallisesti avustaa sopijapuolia eri tavoin. Kiinteistönvälittäjän on esimerkiksi laadittava välityskohdetta koskeva sopimus ja huolehdittava muista sopimuksen toteutumiseen liittyvistä tehtävistä, jos toisin ei sovita.

Kiinteistönvälittäjät valvovat usein sopijapuolten etuja ja antavat heille ohjeita jatkotoimia varten. Kaupan päättämisen jälkeisiin tehtäviin saattaa sen sijaan kuulua muun muassa avustaminen kauppahintasaatavan perimisessä, huoneiston vapauttamisessa ostajan käyttöön, kohteen vapauttamisessa panteista ja kauppaa seuraavissa kirjaamistoimissa. Kiinteistönvälittäjälle kuuluvia tehtäviä ei voi siis määritellä yksiselitteisesti etukäteen, vaan ne vaihtelevat hieman tilanteen ja tarpeen mukaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa