Minilex - Lakipuhelin

Käsirahan palauttaminen kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun ollaan ostamassa kiinteistöä, harvalta löytyy koko summaa siihen heti. Yleensä käsiraha tulee kuitenkin maksaa ensin ja sitten loput lainalla, jota sitten lyhennetään pankkiin. Käsirahan tarkoituksena on myyjän puolelta turvata kaupan toteutuminen ja myös tavallaan toimia sanktiona tilanteessa, jossa kaupasta vetäydytään sen jälkeen, kun siitä on jo alustavasti sovittu. Käsirahana pidetään yleensä tiettyä prosenttiosuutta kaupasta, ja sitten lopulta kaupan toteutuessa se lasketaan osaksi sitä hintaa. Käsiraha ei siis ole mikään ylimääräinen hinta, joka tulisi maksaa kauppahinnan päälle.

Kiinteistön kaupassa tehty esisopimus velvoittaa osapuolia päättämän kaupan eli tekemään lopullisen kaupan. Mikäli kuitenkin ostotarjous on tehty noudattamatta maakaaressa esisopimukselle asetettuja muotomääräyksiä, ei tarjous velvoita ostajaa tai myyjää kaupan päättämiseen. Mikäli tällaista ei sopimusta ei ole tehty ja toinen osapuoli myöhemmin vetäytyy kaupasta, joutuu vetäytyvä osapuoli korvaamaan toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista vastaavista seikoista johtuvat kohtuulliset kustannukset. Jos ostaja on maksanut käsirahan myyjälle, on myyjän palautettava käsiraha ostajalla. Käsiraha on kuitenkin palautettava vain siltä osin, kuin se ylittää edellä mainittujen kustannusten määrän. Tietenkin jos myyjä on vetäytyvä osapuoli, tulee hänen palauttaa koko käsiraha ostajalle. Toisin sanoen, silloin kuin kiinteistön kaupasta ei ole tehty esisopimusta maakaaren muotomääräyksiä noudattaen ei käsiraha voi tulla kokonaan menetetyksi, elleivät myyjälle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset todella vastaa maksetun käsirahan määrää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa