Minilex - Lakipuhelin

Jokaisen oikeus käyttää omaa kieltään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Kaikilla on yhtäläinen oikeus käyttää joko suomea tai ruotsia omassa asiassaan tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Jokaisella on myös oikeus saada asiaansa liittyvät asiakirjat suomeksi tai ruotsiksi. Julkisella vallalla on velvollisuus eri tavoin huolehtia siitä, että maamme suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistykselliset tarpeet tyydytetään samoilla perusteilla. Julkisen vallan tulee siis edistää kielellistä tasa-arvoa.

Myös saamelaisilla, romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää oma kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisilla on oikeus käyttää omaa kieltään omassa asiassaan tai asiassa, jossa hän on kuultavana. Viranomainen ei voi rajoittaa tätä oikeutta esimerkiksi sillä perusteella, että saamelainen osaa myös suomea. Myös eräiden erityisryhmien, kuten viittomakieltä käyttävien henkilöiden, oikeudet on Suomessa turvattu perustuslain tasolla, sillä perustuslaissa edellytetään, että viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa