Minilex - Lakipuhelin

Jokaisella on oikeus tehdä valitsemaansa työtä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia elantonsa itse valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisella vallalla on puolestaan velvollisuus edistää työllisyyttä ja sitä, että työtä on tarjolla kaikille tekijöille. Julkisen vallan tulee myös edistää työvoiman suojelua. Laissa on tarkempia määräyksiä oikeudesta työllistävään koulutukseen.

Ketään ei perustuslain mukaan saa erottaa työstä ilman laista ilmenevää perustetta. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen saa irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijästä johtuva irtisanomisperuste voi olla esimerkiksi työntekijän velvoitteiden vakava rikkominen tai työntekijän työntekoedellytysten oleellinen muutos, joka vaikuttaa hänen kykyynsä selvitä työtehtävistään. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän myös taloudellisista ja tuotannollisista syistä, jolloin tarjolla oleva työ on olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt. Työntekijää ei kuitenkaan saa irtisanoa, mikäli hänet voidaan siirtää tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Työntekijää ei myöskään saa irtisanoa raskauden johdosta eikä siksi, että hän käyttää oikeuttaan perhevapaaseen. Työnantajan oikeus purkaa työsopimus on vielä rajoitetumpi, kuin irtisanomisoikeus. Työsopimuksen purkaminen työnantajan taholta on mahdollista vain erittäin painavasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakava rikkominen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa