Minilex - Lakipuhelin

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen kohdistuu muihin kuin viranomaisiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamiseen syyllistyy se, joka käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa estää tai yrittää estää järjestystä ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle kuuluvaa tehtävää tai tahallaan muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista. Säännöksen soveltaminen edellyttää, että järjestystä ylläpitävällä henkilöllä on lakiin tai asetukseen perustuvan tehtävän edellyttämät valtuudet järjestyksenpitoon ja ettei hän selvästi ylitä kyseisiä valtuuksia. Esimerkiksi kuljettajalla tai vastaavalla henkilöllä on joukkoliikenteessä lakiin perustuva valtuus määrätyin edellytyksin kieltäytyä ottamasta matkustajaksi todennäköisesti häiriötä aiheuttavaa henkilöä, poistaa häiritsijä kulkuneuvosta, ottaa hänet kiinni, ellei poistaminen ole heti mahdollista, ja tarvittaessa käyttää sellaisia voimakeinoja, joita tilanteessa kokonaisuutena arvioiden voidaan pitää puolustettavina.

Vastustaminen voi olla kahdentyyppistä, väkivaltaista tai sillä uhkaavaa tai väkivallatonta eli haitanteon tapaista. Väkivalta tai sillä uhkaaminen merkitsee aktiivista toimintaa, joka välittömästi tai välillisesti kohdistuu järjestystä ylläpitävään henkilöön. Väkivallalla voidaan uhata myös siten, että väkivaltaa tultaisiin käyttämään myöhemmin kuin tekotilaisuudessa. Pelkästään passiivinen suhtautuminen järjestystä ylläpitävän henkilön antamaan määräykseen ei ole järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamista. Vastustamista sen sijaan on esimerkiksi paikalta poistamis- tai kiinniottotilanteessa tapahtuva heittäytyminen makuulle tai istumaan, tarttuminen kaiteeseen, ovenpieleen tai muuhun esineeseen, vastaan haraaminen tai riuhtominen.

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen on tahallinen rikos. Tahallisuuden tulee sisältää tieto niistä tosiseikoista, joiden olemassaolosta säännöksen soveltaminen riippuu. Kyseisistä seikoista tärkein on tieto, että vastustettava henkilö on kyseisessä paikassa järjestyksenpitovaltuudet omaava henkilö, esimerkiksi ravintolassa järjestysmies. Samoin tahallisuuteen kuuluu tieto, että vastustamisen vuoksi järjestyksenpitotoimi estyy tai sen toteuttaminen vaarantuu tai vaikeutuu.

Järjestystä ylläpitävällä henkilöllä tämän rikoksen tarkoittamissa tapauksissa tarkoitetaan joukkoliikenteen kuljettajaa, häneen rinnastettavaa henkilöä, kuten konduktööriä tai rahastajaa, tai heitä pyynnöstä avustavaa matkustajaa, joukkoliikenteen matkalippujen tarkastajaa, vartijaa, järjestysmiestä sekä muuta henkilöä, jonka tehtäväksi on annettu järjestyksen ylläpitäminen määrätyssä paikassa tai kohteessa, esimerkiksi viraston työsopimussuhteinen vahtimestari tai kulunvalvoja tai tehdaslaitoksen tai toimiston sisääntuloa valvova henkilö.

Rangaistuksena järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa