Minilex - Lakipuhelin

Isännänvastuu sopimuksen ulkoisissa tilanteissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksen ulkoisessa vastuutilanteessa isännänvastuu koskee yleensä vain työntekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Isännänvastuu tarkoittaa tällöin sitä, että työnantaja on vastuussa työntekijöidensä aiheuttamista vahingoista, jotka kohdistuvat sellaisiin tahoihin joiden kanssa työnantaja ei ole sopimussuhteessa. Koska kyseessä on sopimuksen ulkoinen vastuu, korvaukseen sovelletaan pääosin vahingonkorvauslakia.

Isännänvastuu kattaa kaikki työnantajan alaisuudessa työskentelevät työntekijät ja apulaiset. Isännänvastuu ulottuu myös työnantajan palkkaamaan itsenäiseen yrittäjään, mutta vain silloin kun kyseinen yrittäjä on rinnastettavissa tavalliseen työntekijään. Rinnastettavuus on sitä voimakkaampaa, mitä vähemmän itsenäistä päätösvaltaa yrittäjällä on työn suhteen, ja mitä enemmän hän on työnantajan valvonnan ja ohjauksen piirissä. Tällaisissa tilanteissa kyse on tavallisimmin pienyrittäjistä.

Isännänvastuu tulee kyseeseen vain silloin, kun työntekijä aiheuttaa vahinkoa työssään toimiessaan työnantajansa hyväksi. Jos työntekijä aiheuttaa vahinkoa kolmannelle henkilölle omalla vapaa-ajallaan, työntekijä korvaa aiheuttamansa vahingon lähtökohtaisesti itse. Tällöinhän vahinko ei ole missään yhteydessä työsuhteeseen eikä työnantajaan.

Vahingon kärsijän tulee isännänvastuutilanteessa vaatia korvauksia ensisijaisesti työnantajalta. Korvauksia ei siis vaadita vahingon tosiasiassa aiheuttaneelta työntekijältä, koska työnantaja on isännänvastuun kautta pääasiallinen vastuullinen kolmanteen nähden. Työnantajalla saattaa tosin olla tietyissä tilanteissa oikeus periä työntekijältään kolmannelle maksamiaan korvauksia. Työnantajalla on tällainen regressioikeus vain, mikäli työntekijän toiminta osoittaa vähäistä suurempaa tuottamusta. Työntekijän korvattavaksi jäävä määrä on määritettävä kohtuulliseksi huomioiden vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttaneen työntekijän asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »