Minilex - Lakipuhelin

Hyvä välitystapa välitystoiminnan ohjeena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitystoiminnassa tulee noudattaa hyvää välitystapaa. Tämä velvollisuus koskee paitsi kiinteistönvälitystä, myös vuokrahuoneiston välitystä.

Hyvä välitystapa pitää sisällään toiminnalle asetetut eettiset, moraaliset ja laadulliset kriteerit. Hyvä välitystapa on käsitteenä laaja ja se liittyy välittäjän ja tämän asiakkaan välisen suhteen arvioimiseen. Käsite myös muokkautuu ympäristön muuttumisen mukana ja siinä tulee huomioida toimintaan eri aikoina liittyvät laatuvaatimukset, arvostukset ja toimintatavat. Välittäjälle on asetettu ammattitaitovaatimukset sekä huolellisuus- ja tiedonantovelvollisuudet ovat myös osa hyvää välitystapaa.

Hyvään välitystapaan liittyy myös yleisiä vaatimuksia, kuten toiminnan luotettavuus, avoimuus ja lojaalisuus kumpaakin osapuolta kohtaan. Hyvän tavan mukaisena ei voida esimerkiksi pitää asiakkaan hankkimista arveluttavin keinoin. Hyvän tavan vastaista ei ole myöskään toimeksiannon hankkiminen siten, että annetaan sellainen käsitys, että asunnolle olisi olemassa jo ostaja, vaikka kyseessä on todellisuudessa toimeksiannon hankkiminen.

Menettely, jossa välitysliike tarjoutuu jatkuvasti ostamaan kohteita itselleen, ei ole hyvän välitystavan mukaista toimintaa, sillä tällöin välittäjän ja toimeksiantajan edut voivat olla usein keskenään ristiriidassa. Välitysliikkeen olisikin syytä pidättyä kaupasta, jollei ole varmuutta siitä, että kauppa on myös toimeksiantajan edun mukainen. Hyvän välitystavan mukaista on myös, että välittäjä ei painosta asiattomasti toimeksiantajaa kauppaan tai kiirehdi ostotarjousta harkitsevaa asiakasta. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa