Minilex - Lakipuhelin

Henkilöön perustuva kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vahingon aiheuttajan henkilöön perustuvalla vahingonkorvauksen kohtuullistamisella tarkoitetaan sitä, että vahingon aiheuttaja on vahingon kärsijään nähden heikommassa asemassa. Henkilöön perustuva korvauksen sovittelu tulee kyseeseen alaikäisten, mieleltään häiriintyneiden ja työntekijöiden kohdalla. Kun vahingon aiheuttaja kuuluu johonkin tällaiseen henkilöryhmään, hänelle tulevaa korvausvastuuta on helpotettu lain säännöksillä.

Henkilöön perustuvassa kohtuullistamisessa epätasapaino vahingon kärsijän ja vahingon aiheuttajan välillä vallitsee ensisijaisesti henkilösuhteissa, ei itse korvausmäärässä tai maksukyvyssä. Edellä mainituissa henkilöryhmissä henkilö voi kuitenkin joutua täyteenkin korvausvastuuseen, esimerkiksi jos hänen toimintansa vahinkoa aiheutettaessa on tahallista tai muutoin erityisen moitittavaa.

Jos vahingon aiheuttaja on mielisairas, vajaamielinen tai sieluntoiminnaltaan häiriintynyt, taikka alle kahdeksantoistavuotias vahingon aiheuttaessaan, hän ei yleensä joudu suorittamaan täyttä korvausta. Korvaus määrätään sen suuruiseksi, mitä hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin nähden pidetään kohtuullisena.

Työntekijän aiheuttaessa vahinkoa työssään, korvauksesta vastaa yleensä työnantaja isännänvastuun perusteella. Työntekijän on korvattava työnantajalleen vain se osuus vahingosta, jota pidetään kohtuullisena huomioiden vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän toiminta osoittaa vain lievää tuottamusta, hän ei joudu ollenkaan korvausvastuuseen. Sitä vastoin jos työntekijä aiheutti vahingon tahallisesti, hänelle tuomitaan pääsääntöisesti täysi korvausvastuu.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »