Minilex - Lakipuhelin

Erityinen selonottovelvollisuus kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun on kyse kiinteistön kaupasta, pätee siinä tietynlaiset säännöt. Maakaaren ja asuntokauppalain mukaan ostajalla on tietynlainen erityinen ennakkotarkastusvelvollisuus siitä, millainen asunto on ja esimerkiksi, jos havainnot viittaavat kosteusjälkiin. Tietenkin asia on siinä mielessä hankala, että vanhoissa taloissa ennakkotarkastusvelvollisuus viittaa siihen, että tutkimuksien suorittamiseksi tulee rakenteita avata. Onkin lähinnä edellytetty sitä, että ostajalla on selonottovelvollisuus. Mikäli hän havaitsee kosteutta, tulee hänen hankkia asiaan liittyen lisäselvitystä.

Asuntokauppalain mukaan ostaja ei ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä ole velvollinen tarkistamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottamaan asunnon tarkastusta seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää erityisiä teknillisiä toimenpiteitä tai muita tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Ostajalla on kuitenkin velvollisuus tarkastaa asunto ennen kaupantekoa. Ostajan tulee tutustua asuntoon, jopa useita kertoja, ennen ostopäätöksen tekemistä. Mikäli ostaja ei ole omasta halustaan käynyt tarkastamassa asuntoa ja selvittänyt siellä näkyviä virheitä, hänellä ei myöskään ole oikeutta vedota niihin kaupanteon jälkeen. Ostaja ei myöskään saa vedota virheenä sellaiseen seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita suorittamassaan tarkastuksessa. Kuitenkin se, miten perusteellista tarkastusta ostajalta edellytetään, riippuu täysin myyjän menettelystä. Myöskin ostajalta vaadittavaan perusteellisuuteen vaikuttaa asunnon ikä ja kunto. Ostajan ei kuitenkaan edellytetä tarkastavansa myyjän asunnosta antamien tietojen paikkaansa pitävyyttä. Ostajan tulee näin voida myös luottaa tietoihin, jotka myyjä on antanut.

Lisäksi jos myyjä erityisesti kehottaa nimenomaisesti tiettyjen tietojen tarkistamiseen, voi ostajalle muodostua erityinen selonottovelvollisuus. Myyjän on kuitenkin ilmoitettava tiedossaan olevista vioista, eikä voida olettaa, että ostaja juuri ne havaitsisi. Yksinkertaisesti siis ostajalla on velvollisuus tarkastaa ostamansa kiinteistö ja ottaa selkoa havaituista mahdollisista virheistä. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa