Minilex - Lakipuhelin

Eläintenpitokielto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eläintenpitokielto on nimensä mukaisesti kielto pitää eläimiä. Kiellosta on säädetty rikoslaissa. Eläintenpitokieltoon voidaan tuomita, jos henkilö syyllistyy sellaiseen rikokseen, joka edellyttää muun rangaistuksen ohessa eläintenpitokieltoa tai muutoin kiellon asettaminen katsotaan tarpeelliseksi.

Eläintenpitokieltoon voidaan tuomita henkilö, joka syyllistyy törkeään tai lievään eläinsuojelurikokseen. Kielto voidaan tuomita myös henkilölle, joka on syyllistynyt eläinsuojelurikkomukseen tai eläinkuljetusrikkomukseen. Kieltoon voidaan myös määrätä henkilö, joka on jätetty rankaisematta esimerkiksi syyntakeettomuuden vuoksi.

Eläintenpitokielto on siis kielto, joka asetetaan muun rangaistuksen ohessa. Henkilö voidaan siis tuomita esimerkiksi sakkoihin elänsuojelurikkomuksesta, mutta eläintenpitokielto voidaan jättää asettamatta. Pääsääntönä on kuitenkin, että törkeään eläinsuojelurikokseen syyllistynyt tuomitaan samalla eläintenpitokieltoon, jos erityisiä vastasyitä ei ilmene.

Eläintenpitokielto tarkoittaa käytännössä sitä, ettei siihen määrätty saa omistaa, pitää tai hoitaa eläimiä eikä muutoinkaan vastata eläinten hyvinvoinnista. Kielto voidaan asettaa koskemaan vain tiettyä eläinlajia tai kaikkia eläimiä ylipäänsä. Eläinpitokieltoon tuomitun omistamat eläimet  tuomitaan menetetyksi valtiolle.

Eläintenpitokielto voidaan määrätä määräaikaiseksi tai pysyväksi. Minimiaika kiellolle on yksi vuosi. Kielto voidaan määrätä pysyväksi tiettyjen edellytysten täyttyessä. Tällaisia edellytyksiä ovat henkilön syyllistyminen törkeään eläinsuojelurikokseen ja henkilölle on aiemmin määrätty määräaikainen eläintenpitokielto tai henkilön terveydentila on heikko. Henkilöä on myös pidettävä pysyvästi kykenemättömänä tai soveltumattomana omistamaan, pitämään tai hoitamaan eläimiä taikka muuten vastaamaan niiden hyvinvoinnista.

Oikeusrekisterikeskus ylläpitää eläintenpitokieltorekisteriä, josta ilmenee kaikki langetetut eläintenpitokiellot. Eläintenpitokielto tarkoittaa siis menetettyä oikeutta koskien eläinten pitoa, omistusta tai muuta vastaavaa toimintaa. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kaikilla on oikeus kyseisiin toimintoihin. Rekisteristä voidaan siis tarkistaa onko joku henkilö menettänyt tämän oikeutensa.

Eläintenpitokielto ei siis itsessään ole rangaistuskeino vaan tapa turvata eläimiä henkilöiltä, joiden ei voida katsoa olevan kykeneviä olemaan tekemisissä eläinten kanssa. Mahdollisissa kysymyksissä liittyen eläintenpitokieltoon, kuten ”Tulisiko naapurini saada eläintenpitokielto, koska hän pitää koiraa pakkasella ulkona?”, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, joka osaa tunnistaa onko eläintenpitokiellon vaatimukset täyttyneet.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa