Minilex - Lakipuhelin

Aluehallintovirasto ja välitysliikerekisteri

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliike tarkoittaa kiinteistönvälitysliikettä ja vuokrahuoneiston välitysliikettä. Aluehallintovirasto pitää yllä välitysliikerekisteriä. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä seikoista sekä rekisteriotteita. Välitystoimintaa harjoittavan tahon on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja siten rekisteriin merkitsemisestä. Ilmoitus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella liikkeen hallintoa on pääasiassa tarkoitus hoitaa. Ilmoituksen sisällöstä säädetään asetuksella. Myös rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle. Muutosilmoituksen on tehtävä yleisesti viipymättä ja vastaavan hoitajan vaihtumisesta on ilmoitettava viimeistään 1 kuukauden kuluessa siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt.

Välitysliikerekisteriin on merkittävä ensinnäkin yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi sekä hänen henkilötunnuksensa. Tapauksessa, jossa yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei ole henkilötunnusta, välitysliikerekisteriin merkitään tieto hänen syntymäajastaan. Lisäksi välitysliikerekisteriin merkitään yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, kaupparekisterinumero sekä niiden toimipaikkojen osoite, joissa välitystoimintaa harjoitetaan. Toiseksi välitysliikerekisteriin merkitään tiedot suomalaisen oikeushenkilön toiminimestä, mahdollisesta aputoiminimestä, kaupparekisterinumerosta sekä niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa välitystoimintaa harjoitetaan. Kolmanneksi rekisteriin voidaan merkitä ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa rekisteröimän sivuliikkeen toiminimi, kaupparekisterinumero sekä niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa välitystoiminnan harjoittaminen tapahtuu.

Neljäs rekisteriin merkittävä seikka on se, onko kyseinen välitysliike kiinteistönvälitysliike vai vuokrahuoneiston välitysliike. Viidenneksi välitysliikerekisteriin merkitään tiedot vastaavan hoitajan täydellisestä nimestä ja henkilötunnuksesta tai syntymäajasta. Kuudes rekisteriin merkittävä seikka on tieto vakuutusyhtiöstä, joka on myöntänyt vastuuvakuutuksen sekä vakuutusmäärä. Seitsemänneksi rekisteriin merkitään rekisteritunnus ja päivämäärä, jolloin rekisteröinti on tapahtunut. Kahdeksanneksi rekisteriin on mahdollista merkitä varoitukset, joita välitysliikkeelle on määrätty sekä kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko. Yhdeksänneksi rekisteriin merkitään rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta, jolloin rekisteristä poistaminen on tapahtunut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa