Minilex - Lakipuhelin

Isyyden vahvistaminen ja ihmisoikeudet - KKO:2012:11


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Isyyden vahvistaminen
    Perusoikeudet
    Perustuslain etusija Euroopan ihmisoikeussopimus Yksityiselämän suoja

Tapauksessa KKO 2012:11 A oli syntynyt avioliiton ulkopuolella ennen isyyslain voimaantuloa. Hän oli saanut tietää B:n olevan hänen biologinen isänsä vasta sen jälkeen, kun lakisääteinen viiden vuoden määräaika isyyskanteen nostamiselle oli päättynyt. Tästä huolimatta A oli nostanut kanteen käräjäoikeudessa isyyden vahvistamiseksi. A oli vedonnut siihen, että kohtuuton ja syrjivä kanneaika oli ristiriidassa perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. Käräjäoikeus oli hylännyt kanteen. A valitti ratkaisusta hovioikeuteen, joka hyväksyi valituksen ja vahvisti B:n isyyden. B valitti hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen.

 

Korkein oikeus hylkäsi B:n valituksen eikä muuttanut hovioikeuden tuomiota. B:n isyys jäi siis vahvistetuksi. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain yksityiselämää suojaavalla säännöksellä, joiden kanssa säädetty viiden vuoden kanneajan soveltaminen olisi ollut ilmeisessä ristiriidassa. Korkeimman oikeuden mukaan B:n luottamusta lain nojalla syntyneeseen tilanteeseen ei voitu pitää riittävänä perusteena tällaisen ristiriidan sallimiseksi.

 

Osa korkeimman oikeuden tuomareista oli eri mieltä ratkaisun lopputuloksesta enemmistön kanssa. He olisivat hylänneet A:n isyyskanteen ja jättäneen hovioikeuden tuomion voimaan. He perustelivat kantaansa muun muassa sillä, että Euroopan ihmisoikeussopimus ei ollut ollut voimassa silloin, kun A oli syntynyt, ja sillä, että kanneoikeuteen liittyvä ristiriita perustuslain kanssa ei ollut ilmeinen. He korostivat myös sitä, että kanneoikeuteen liittyvän ihmisoikeusongelman poistaminen on eduskunnan eikä tuomioistuinlaitoksen tehtävä.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »