Minilex - Lakipuhelin

Valtioneuvosto nimittää keksintölautakunnan


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lausunnon antamista työsuhde- sekä korkeakoulukeksintöjä koskevissa asioissa on keksintölautakunta, jossa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Valtioneuvosto nimittää keksintölautakunnan jäsenet tietyksi määräajaksi kerrallaan. Varsinaisia jäseniä on yhteensä yhdeksän, minkä lisäksi valtioneuvosto nimittää jokaiselle jäsenelle yhden varajäsenen. Keksintölautakunnan jäsenten valinnalle on asetettu ehtoja, joiden tarkoituksena on muodostaa lautakunnasta mahdollisimman tasapuolinen kokoonpano, joka ei syrji niin työnantajan kuin työntekijänkään oikeuksia, mutta joka kuitenkin samanaikaisesti tuntee molempien osapuolten näkökulmat ja intressit. Myös varajäsenten tulee täyttää varsinaisille jäsenille asetetut vaatimukset. Ensimmäiseksi nimitetään kolme mahdollisimman puolueetonta jäsentä. He eivät saa edustaa työntekijän tai työnantajan etuja. Näistä jäsenistä yksi tulee toimimaan lautakunnan puheenjohtajana. Puheenjohtajan on oltava suorittanut tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon ja muutenkin perehtynyt tuomarin toimiin. Kahdesta muusta jäsenestä toisen on toimittava varapuheenjohtajana. Häntä koskevat samat valintakriteerit kuin puheenjohtajaa. Toisen jäsenen on oltava teknillisen koulutuksen saanut ja perehtynyt patenttialan asioihin. Puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä nimitetään määräajaksi. Loput kuusi jäsentä jaetaan niin, että kolme tulee edustamaan työnantajapuolta ja kolme työntekijäpuolta. Kaikkien kuuden jäsenten tulee olla perehtyneitä työoloihin ja keksintötoimintaan. Valtioneuvosto nimittää nämä kuusi jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan asianomaisten järjestöjen ehdotuksesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »