Minilex - Lakipuhelin

Tiedonantovelvollisuuden rikkominen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojasäännöksiin kuuluu tietojenantovelvollisuus markkinoitaessa kuluttajapalvelussopimuksia ja palvelusten sopimuksentekotilanteessa. Mikäli tietojenantovelvollisuus rikotaan, aktivoituu elinkeinonharjoittajan eli palvelussopimuksen toimeksisaajan virhevastuu. Tietojenantovelvollisuus koskee muun muassa tietoja palveluksen sisällöstä ja laadusta tai toimeksisaajan suorituksesta. Jotta tilaaja voisi vedota tietojenantovelvollisuuden rikkomiseen virheenä, tietojen tulee voida olettaa vaikuttaneen hänen päätöksentekoon. Kuluttajapalveluksia tarjoavalla elinkeinonharjoittajalla on oltava myös luettelo tai muu selvitys eri maksujen määräytymisperusteista.

Palvelusta koskevien tietojen antamisen lisäksi, elinkeinonharjoittajalla on myös neuvontavelvollisuus. Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa. Palveluksen terveydelle tai omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vaarasta on myös ilmoitettava kuluttajalle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »